Onlinelezing De vereniging van de Beide Landen

De onlinelezing ‘De vereniging van de Beide Landen’ vond plaats op zaterdag 8 oktober 2022.
De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bij te wonen: Lezing De schepping volgens de Egyptenaren.

Onlinelezing: De vereniging van de Beide Landen

De eenwording van Opper- en Neder-Egypte rond 3000 v.Chr. wordt gezien als het begin van de Egyptische beschaving. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over het moment waarop de vereniging precies plaatsvond en welke processen en ontwikkelingen daaraan voorafgingen. De eerste aanwijzingen van de aanwezigheid en groei van de Egyptische cultuur zijn te dateren vanaf ongeveer 5400 v.Chr. Er is een overgang te zien van jagen en verzamelen naar het verbouwen van land.  Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er gedurende deze prehistorische periode tussen 5400 en 3000 v.Chr. plotselinge veranderingen in de cultuur of belangrijke inmenging van andere volken hebben plaatsgevonden. Tijdens deze zogenoemde Naqada Periode vormden zich onder leiding van lokale stamhoofden de eerste kleine staatjes in het Nijldal. Waarschijnlijk groeide het gebied waarin Abydos, Naqada en Hiërakonpolis zich bevonden, uit tot een territoriale eenheid. De ontstane staatjes breidden zich richting het noorden en zuiden uit tot twee ‘regionale koninkrijken’. Er werden tijdens deze periode waarschijnlijk onderlinge bondgenootschappen gesloten en conflicten uitgevochten totdat, ergens tussen 3150 en 3000 v.Chr., vrijwel het gehele zuiden van Egypte onder controle kwam van één persoon. Met de annexatie van de Nijldelta door de koning van het zuiden kwam aan deze roerige tijd een einde.
Het is onduidelijk waarom men een territoriale eenheid nastreefde. Er waren genoeg natuurlijke bronnen in de regio zodat de lokale bevolking geen reden had om voedsel uit andere gebieden te halen. Hoewel er contacten waren met buitenlandse volken, is er geen bewijs gevonden dat duidt op een externe militaire dreiging of zelfs een invasie die een eenwording noodzakelijk maakte. Een mogelijke verklaring is dat er behoefte was aan directe controle over de lucratieve handel met andere regio’s in de oostelijke gebieden rondom de Middellandse Zee. Ook de ontwikkeling van grotere schepen vereiste hout dat niet in Egypte voorradig was, maar uit het huidige Libanon moest worden gehaald.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 8 oktober 2022.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen. De maximaal 15 deelnemers die staan ingeschreven voor de live versie in het Rijksmuseum van Oudheden krijgen ook de link naar zoom toegezonden. Zij zouden er dus eventueel voor kunnen kiezen om de lezing alsnog online bij te wonen.

Zoom

De lezing wordt in de vorm van een meeting via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de Zoom-lezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de lezing krijgen de online-deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De onlinelezing wordt opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.