Onlinelezing De schepping volgens de Egyptenaren

De onlinelezing ‘De schepping volgens de Egyptenaren’ heeft plaatsgevonden op zaterdag 17 september 2022.
De lezing maakte onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bij te wonen: Lezing De schepping volgens de Egyptenaren.

Onlinelezing: De schepping volgens de Egyptenaren

Het verhaal over de schepping kon in het oude Egypte op verschillende manieren worden verteld. Zo had ieder belangrijk religieus centrum in het land een eigen scheppingsleer waarin steeds eenzelfde thema terugkwam. De Egyptenaren zagen het vestigen van Maät, de goddelijke orde en regelmaat als het belangrijkste gemeengoed binnen de dagelijks vernieuwde schepping van de kosmos. De schepping werd steeds bedreigd door de krachten van de chaos, het Oudegyptische Isfet. Deze chaos werd in de scheppingsverhalen Noen genoemd en voorgesteld als een uitgestrekte watermassa. Vanuit dit oerwater ontstond de oerheuvel. Dit was voor de Oude Egyptenaren een bekend natuurverschijnsel. Ieder jaar opnieuw kwamen bij het terugtrekken van het overstromingswater van de Nijl stukken land boven water. De Egyptenaren zagen daarom hun wereld als een groot eiland dat werd doorsneden door de rivier de Nijl. Boven de aarde bevond zich het oerwater Noen in het lichaam van de hemelgodin Noet. Deze godin strekte zich over de aardgod Geb uit. Tussen hen in bevond zich het ‘lege’ luchtdeel dat Sjoe werd genoemd. In het lichaam van de hemelgodin Noet dreven ontelbare sterren die bij het vallen van de nacht aan de buitenkant van haar lichaam zichtbaar werden. Wanneer in de ochtend de zon uit het lichaam van Noet werd geboren, verdwenen de sterren weer in haar lichaam.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 17 september 2022.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen. De maximaal 15 deelnemers die staan ingeschreven voor de live versie in het Rijksmuseum van Oudheden krijgen ook de link naar zoom toegezonden. Zij zouden er dus eventueel voor kunnen kiezen om de lezing alsnog online bij te wonen.

Zoom

De lezing wordt in de vorm van een meeting via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de Zoom-lezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de lezing krijgen de online-deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De onlinelezing wordt opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.