Onlinelezing De piramidebouwers

De onlinelezing ‘De piramidebouwers’ vond plaats op zaterdag 29 oktober 2022.
De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bij te wonen: Lezing De piramidebouwers.

Onlinelezing: De piramidebouwers

De Egyptenaren staan bekend om de bouw van hun indrukwekkende piramides, de markante grafbouwwerken voor de koningen die leefden als goden op aarde. Piramides maakten steeds onderdeel uit van een groter geheel. Door de dodentempelcomplexen te bestuderen, is het mogelijk een helder beeld te vormen van de functie van de koningspiramides uit het Oude Egypte. Uit de Egyptische geschreven bronnen komt naar voor dat de piramide als bouwwerk verwijst naar de scheppingsheuvel die is opgerezen uit het oerwater. Op basis van archeologisch en bouwkundig onderzoek is tegenwoordig veel bekend over de technieken die bij de bouw zijn toegepast. Verscheidene theorieën over de bouwmethodiek zullen tijdens deze lezing de revue passeren. De meest recente is die van de Nederlander Bernard Mullers. Hij gaat uit van een systeem waarbij bouwblokken in een kantelliftkooi omhoog zijn gebracht. Zo zal ook de theorie van Fehmi Krasniqi onder de loep worden genomen. In zijn documentaire Great Pyramid K2019 gaat hij ervan uit dat de Egyptenaren over een technologie beschikten waarbij de bouwblokken uit geopolymeer werden vervaardigd. Tijdens deze lezing zullen ook andere oude beschavingen worden belicht die piramides hebben gebouwd. Zo zullen ook de achtergronden worden besproken van de piramides uit Napata en Meroë (Soedan), Güímar (Canarische Eilanden), Xi’an (China), Cholula, Teotihuacan en Chichén Itzá (Mexico) en Austerlitz (Nederland).

Extra informatie

Datum

Zaterdag 29 oktober 2022.

Aanvang

14.30 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen. De maximaal 15 deelnemers die staan ingeschreven voor de live versie in het Rijksmuseum van Oudheden krijgen ook de link naar zoom toegezonden. Zij zouden er dus eventueel voor kunnen kiezen om de lezing alsnog online bij te wonen.

Zoom

De lezing wordt in de vorm van een meeting via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de Zoom-lezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de lezing krijgen de online-deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De onlinelezing wordt opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.