Onlinelezing Amon-Ra, Koning der Goden

 30,00

De onlinelezing ‘Amon-Ra, Koning der Goden’ duurt twee uur en vindt plaats op zaterdag 18 maart 2023. Deze lezing begint om 14.00 uur. U kunt zich ook aanmelden voor de live versie van de lezing Amon-Ra, Koning der Goden in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het totaalaantal deelnemers, online en live, bedraagt maximaal dertig personen. De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

11 op voorraad

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bij te wonen: Lezing Amon-Ra, Koning der Goden.

Onlinelezing: Amon-Ra, Koning der Goden

De Egyptische god Amon wordt voor het eerst genoemd in de piramideteksten uit de 5de dynastie, samen met zijn vrouwelijke tegenhanger en gemalin Amonet. Hij is dan een lokale godheid van de stad Thebe. Deze stad heeft op dat moment nog maar weinig te betekenen. Amon werd aanbeden als scheppergod met als naam ‘Amon Kematef’, wat betekent: ‘Amon die zijn moment heeft voltooid’. In die vorm was hij een slang, die zichzelf voortdurend vernieuwde. De Thebaanse koningen van het Middenrijk, en later die van het Nieuwe Rijk, bezorgden de tempels van Amon vele rijkdommen en verhieven Amon tot rijksgod. Vanaf dat moment ging Amon ook een verbintenis aan met de Heliopolitaanse zonnegod Ra en woerd daarmee Amon-Ra. De god wordt meestal afgebeeld als een mens. Hij draagt daarbij zijn eigen specifieke kroon die bestaat uit een twee gestileerde struisvogelveren. Soms wordt hij afgebeeld met een ramskop. De ram en de gans waren de heilige dieren van Amon. Amon is het meest bekend van het grote tempelcomplex in Karnak, het huidige Loeksor. Deze tempel van Karnak werd door de oude Egyptenaren ‘ipet-soet’ genoemd, wat ‘Meest heilige der plaatsen’ betekent. De tempel van Loeksor werd ‘ipet-resyt’ genoemd, wat ‘zuidelijke meest heilige plaats’ betekent. Dit wordt ook wel vertaald met ‘zuidelijke harem’. Hiermee wordt gedoeld op de functie van de tempel als tijdelijke verblijfplaats voor het godenpaar Amon en Moet. In de tempel vond hun ‘heilige huwelijk’ plaats tijdens het jaarlijkse Opet-festival. De tempels van Karnak en Loeksor waren met elkaar verbonden door middel van een sfinxenallee.
Vanaf de 12de dynastie is Amon ook een ithyfallische vruchtbaarheidsgod, een aspect dat is overgenomen van de zonnegod Ra-Atoem. Dit betekent dat Amon wordt voorgesteld als naakte man die met zijn rechterhand zijn stijve penis omklemt. De toevoeging voor deze verschijningsvorm van Amon luidt ‘Kamoetef’, wat ‘Stier van zijn Moeder’ betekent. Deze benaming suggereert dat Amon zichzelf heeft verwekt bij zijn moeder. Daarnaast verwijst het ook naar de seksuele energie van een stier, die voor de oude Egyptenaren bij uitstek het symbool was voor kracht en vruchtbaarheid. In deze hoedanigheid wordt Amon vaak samengetrokken met de vruchtbaarheidsgod Min tot Amon-Min.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 18 maart 2023.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen. De maximaal 15 deelnemers die staan ingeschreven voor de live versie in het Rijksmuseum van Oudheden krijgen ook de link naar zoom toegezonden. Zij zouden er dus eventueel voor kunnen kiezen om de lezing alsnog online bij te wonen.

Zoom

De lezing wordt in de vorm van een meeting via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de Zoom-lezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de lezing krijgen de online-deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De onlinelezing wordt opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.