Online expeditie ‘In het spoor van Mencheperra’

 115,00

De expeditie ‘In het spoor van Mencheperra’ is een online cursus van vier opeenvolgende dagen die start op donderdag 17 juni 2021. De vier lessen starten steeds om 14.00 uur en duren twee uur. Iedere deelnemer krijgt zowel een syllabus als de door Huub Pragt geschreven roman De Verborgen Tombe toegezonden.

Uitverkocht

Beschrijving

Online expeditie ‘In het spoor van Mencheperra’

Drieduizend jaar geleden regeerde een koning over het zuiden van Egypte. Zijn naam is Mencheperra. Gedurende tweeënveertig jaar was hij als Hogepriester van Amon de belangrijkste man in Thebe. Vanaf het overlijden van zijn vader Pinodjem I, rond 1036 v.Chr., nam hij van hem de koningstitulatuur over en regeerde hij zesendertig jaar lang als Hogepriester-koning. Opmerkelijk is dat van deze lang regerende vorst slechts enkele voorstellingen bekend zijn. Zijn naam Mencheperra en de titel van Hogepriester van Amon komen vooral voor in cartouches op tichelstenen van forten. Ook de naam van zijn echtgenote Asetemachbit staat dan vaak in een cartouche vermeld. Deze in de zon gedroogde blokken uit kleisteen zijn afkomstig uit Teudjoi (het huidige El-Hibah), Karnak en Gebelein. De broer van koning Mencheperra is veel beter bekend. Zijn naam luidt Pasebachanioet (Psoesennes I) en hij regeerde in diezelfde periode over het noorden van Egypte. Zijn met goudschatten gevulde tombe werd in 1939 door Pierre Montet in Tanis ontdekt. Gedurende vier dagen wordt een zoektocht ingezet naar het nog niet ontdekte koningsgraf van Mencheperra.

Extra informatie

Data

Donderdag 17 juni, vrijdag 18 juni, zaterdag 19 juni en zondag 20 juni 2021.

Lestijden

14.00 – 16.00 uur

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 30 personen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'In het spoor van Mencheperra' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf. Iedere deelnemer krijgt per post een exemplaar van het boek De Verborgen Tombe toegezonden.