Onlinecursus ‘Middelegyptische grammatica’

Deze onlinecursus van vijf lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over Hiërogliefenschrift. De onlinecursus van vijf lessen is op zaterdag 1 oktober 2022 van start gegaan.

Beschrijving

Onlinecursus ‘Middelegyptische grammatica’

Deze onlinecursus kan alleen worden bijgewoond wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. In vijf lessen worden de belangrijkste grammaticale zaken van het Middelegyptisch, die in een beginners- en vervolgcursus hiërogliefenschrift aan bod zijn gekomen, opnieuw behandeld. Daarnaast zullen ook enkele nieuwe grammaticale begrippen worden besproken. Zo wordt het relatief-adjectief behandeld. Ook de werkwoordsvormen sDm.in=f, sDm.xr=f en sDm.kA=f en het zogenaamde Participial Statement komen in deze cursus aan bod. Anders dan in de cursussen hiërogliefenschrift en de leesgroep, is aan deze cursus Middelegyptische grammatica geen huiswerk in de vorm van het maken van een vertaling verbonden. U dient ter voorbereiding op de laatste vier lessen wel rekening te houden met een zelfstudietijd van een uur per les.

Het is ook mogelijk om deze cursus fysiek bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zie hiervoor cursus ‘Middelegyptische grammatica’.

Extra informatie

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Data

Les 1. Zaterdag 1 oktober 201822
Les 2. Zaterdag 22 oktober 2022
Les 3. Zaterdag 10 december 2022
Les 4. Zaterdag 21 januari 2023
Les 5. Zaterdag 4 februari 2023

Zoom

De onlinelessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Om deze onlinecursus van start te laten gaan, is een minimum van 10 deelnemers een vereiste. Dit minimumaantal kan al snel worden bereikt in combinatie met het aantal deelnemers aan de live versie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het maximumaantal online deelnemers in combinatie met de deelnemers aan de live versie, bedraagt 30 personen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Middelegyptische grammatica' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus 'Middelegyptische grammatica’ bestaat uit vijf lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus hiërogliefenschrift hebben bijgewoond. Deze cursus wordt gevolgd door docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen verdiepen zich verder in de Oudegyptische cultuur. Anders dan in de cursussen hiërogliefenschrift en de leesgroep, is aan deze cursus Middelegyptische grammatica geen huiswerk in de vorm van het maken van een vertaling verbonden. U dient ter voorbereiding op de laatste vier lessen wel rekening te houden met een zelfstudietijd van een uur per les.
Na afronding van deze cursus heeft u kennis verworven over het relatief-adjectief, de werkwoordsvormen sDm.in=f, sDm.xr=f en sDm.kA=f en het zogenaamde participial statement. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.