Online Masterclass De Saïtische dynastie

 60,00

De online masterclass De Saïtische dynastie vindt op zaterdag 9 april 2022 plaats en wordt uitgezonden vanuit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

11 op voorraad

Beschrijving

Online Masterclass De Saïtische dynastie

De Saïtische dynastie is de 26ste dynastie van Egypte en daarmee de laatste dynastie van de Derde Tussenperiode. De dynastie wordt gedateerd tussen 664 en 525 v.Chr. en wordt ook wel aangeduid als Saïtische renaissance. Hoewel Egypte het moeilijk had op het vlak van de buitenlandse politiek, was het ook een tijd van grote opbloei in de architectuur, beeldhouwkunst en literatuur. Er ontstond in korte tijd een sterke voorliefde voor de oude Egyptische voorbeelden, waarvan sommige teruggaan op het Oude Rijk. Het was ook een tijd waarin Egypte zijn traditionele geslotenheid opgaf voor meer openheid naar de buitenwereld. Zo werd er veel gebruikgemaakt van huurlingen uit Griekenland. Er kwamen ook veel vreemdelingen in Egypte wonen zoals Feniciërs, Syriërs en Joden, die door de Assyriërs van hun grondgebied waren verdreven. De voornaamste bron met betrekking tot de geschiedenis van deze periode is de Griekse geschiedschrijver Herodotus. Tegen het einde van de regering van Ahmose II groeide de machtssfeer van de Perzen, die tijdens de regering van zijn opvolger Psammetichos III in 525 v.Chr. Egypte binnenvielen en veroverden, waarmee Cambyses II de eerste koning van de 27ste dynastie van Egypte werd. Bij deze kwam ook een einde aan het eeuwenlange bestaan van de traditie van de zeer invloedrijke functie van Godsvrouw van Amon. Deze functie was de hoogste priesteressenfunctie in de cultus voor Amon. De Godsvrouw van Amon droeg net als de farao twee namen in een cartouche. Ze werd beschouwd als de incarnatie van de gier- en moedergodin Moet, de echtgenote van Amon.

Extra informatie

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Datum

Zaterdag 9 april 2022.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de masterclass doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan de masterclass deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, dan wordt de masterclass niet in datum verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

Een week voor aanvang wordt de cursussyllabus 'De Saïtische dynastie' in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. De geprinte versie wordt per post toegezonden. Na afloop van de masterclass zal per e-mail een hand-out van de twee PowerPointpresentaties worden toegezonden in de vorm van een pdf.