Online Masterclass de Libische dynastie in Egypte

 60,00

De online masterclass De Libische dynastie in Egypte wordt uitgezonden op zondag 27 maart 2022 vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

10 op voorraad

Beschrijving

Online Masterclass De Libische dynastie in Egypte

De Libische dynastie is de 22ste dynastie van Egypte en maakt onderdeel uit van het tijdperk dat in de egyptologie wordt aangeduid als de Derde Tussenperiode. De Libische dynastie wordt gerekend van 948 tot 715 v.Chr.. Het is voor Egypte een onrustige tijd. Het land wordt feitelijk bestuurd door twee koningshuizen. In de Deltastad Tanis resideren de officiële koningen. In het zuidelijke Thebe waren in navolging van de 21ste dynastie tegenkoningen aan de macht. Zij waren afkomstig uit de families van de hogepriesters uit Thebe, Memfis en Herakleopolis. De eerste Thebaanse hogepriester die zelf de titel van vorst opeiste was Harsiëse, de eerste koning van de 23ste dynastie. Sjosjenq I, wordt beschouwd als de eerste farao van de Libische dynastie. Hij  stamde af van de Mesjwesj, een nomadenstam uit het gebied ten westen van de Nijldelta. Toen de hogepriesterlijke opvolging in Thebe uitstierf en tot een einde kwam, maakte hij van de situatie gebruik door zijn zoon aldaar te installeren en op die manier weer een eenheid van Egypte te maken. Ook ondernam hij een militaire campagne in de Levant en werd de handel met Byblos en de Feniciërs hervat. Door deze handelsactiviteiten nam de welvaart in Egypte toe. Dit kwam vooral in hernieuwde bouwactiviteit tot uitdrukking. Tijdens de regering van Takelot I ontstond er opnieuw onrust in het land. Zijn zoon, Osorkon II, was benoemd tot hogepriester van Amon in Thebe. Dit werd niet geaccepteerd door de Thebaanse bevolking. Een lange periode van burgeroorlog volgde. Vanaf de regering van Osorkon II hadden diverse rivalen het voorzien op de macht over Egypte. De eerste was Pedoebast I die tot de 23ste dynastie wordt gerekend. Deze dynastie werd naast de 22ste dynastie getolereerd. Tegen het einde van de 8ste eeuw v.Chr. regeerden diverse koningen gelijktijdig het land, en verliepen de 22ste, 23ste en 24ste dynastie parallel aan elkaar. In 770 v.Chr. wist de Nubische koning Kasjta, vanuit het zuiden, Egyptisch grondgebied tot aan het huidige Assoean te veroveren. Deze Nubische vorst maakte de weg vrij voor de zwarte farao’s van de 25ste dynastie van Egypte.

Extra informatie

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Datum

Zondag 27 maart 2022.

Zoom

De online lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de masterclass krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na de masterclass krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de masterclass doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan de masterclass deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, dan wordt de masterclass niet in datum verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'De Libische dynastie' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.