Online Masterclass Alexandrië

 60,00

De online masterclass Alexandrië vindt op zaterdag 25 maart 2023 plaats en wordt uitgezonden vanuit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

8 op voorraad

Beschrijving

Online Masterclass Alexandrië

Alexander de Grote, koning van Macedonië, veroverde in 332 v.Chr. Egypte op de Perzen. De Egyptenaren verwelkomden Alexander als hun bevrijder. Als nieuwe residentie werd de stad Alexandrië gesticht. Na de dood van Alexander in 323 v.Chr. werd Ptolemaeus, een oud-generaal uit het leger van Alexander, aangesteld tot gouverneur van Egypte. In 305 v.Chr. nam hij zelfs de Egyptische koningstitulatuur aan waarmee een nieuwe dynastie in het leven werd geroepen. Tijdens de regering van Ptolemaeus I werd de in Egypte aanwezige Griekse bevolking aangemoedigd om zich in Alexandrië te vestigen. Om een brug te vormen tussen de religie en cultuur van de Grieken en die van de Egyptenaren werd er een nieuwe cultus gesticht. Een nieuwe drie-eenheid werd gevormd door Serapis als vader, Isis als moeder en Harpocrates als kind. De god Serapis was een mengvorm van de Egyptische godheid Osiris-Apis en de Griekse oppergod Zeus. De Macedonische bezetters lieten daarmee de oude Egyptische religieuze opvattingen vrijwel onaangetast. De Ptolemaeën lieten daarnaast op verscheidene plaatsen in Egypte enorme tempels verrijzen, zo ook in Alexandrië. Ook lange tijd daarna, tijdens de Romeinse overheersing van Egypte, bleef Alexandrië het belangrijkste internationale centrum van kennis en cultuur. Dit was vooral het werk van de Ptolemaeïsche vorsten die wetenschap en cultuur hadden gestimuleerd. De Bibliotheek van Alexandrië was een van de belangrijkste bibliotheken uit de geschiedenis. Deze is in een brand verwoest, waarbij een ongekende schat aan kennis verloren is gegaan. De havenstad stond ook bekend om een van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid, de vuurtoren van Alexandrië.

Het is ook mogelijk om de Masterclass fysiek bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Masterclass ‘Alexandrië’.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 25 maart 2023.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Zoom

De twee onlinelessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de Masterclass krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de onlinelessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na de masterclass krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Om deze onlinecursus van start te laten gaan, is een minimum van 10 deelnemers een vereiste. Dit minimumaantal kan al snel worden bereikt in combinatie met het aantal deelnemers aan de fysieke versie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het maximumaantal deelnemers aan deze hybride combinatie bedraagt dertig cursisten.

Cursusmateriaal

Een week voor aanvang wordt de cursussyllabus 'Alexandrië' in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. De geprinte versie wordt per post toegezonden. Na afloop van de masterclass zal per e-mail een hand-out van de twee PowerPointpresentaties worden toegezonden in de vorm van een pdf.