Online lezingencyclus ‘Mystiek van het Oude Egypte’

 260,00

De online lezingencyclus ‘Mystiek van het Oude Egypte’ beslaat tien online lezingen en gaat op zondag 26 september 2021 van start.

6 op voorraad

Beschrijving

Mystiek van het Oude Egypte

In het oude Egypte maakte mystiek een belangrijke onderdeel uit van een religieuze cultuur. Orde en regelmaat in de maatschappij werd als het hoogste goed nagestreefd. Volgens de Egyptenaren was de wereld uit de oerchaos geschapen door de zonnegod Ra-Atoem, maar iets van die chaos was nog steeds aanwezig en bedreigde de schepping. Met rituelen probeerden de priesters in de tempels de kosmos in evenwicht te houden. Dit deden zij door voedseloffers voor de goden, en door het ritueel vernietigen van beeldjes van vijanden. Alles wat de mens omringde of waar men zich in het oude Egypte tijdens het dagelijks leven mee bezighield, stond in relatie tot de goddelijke harmonie. Te denken valt aan de overgangen van ziekte naar gezond zijn, van oorlog naar vrede, van armoede naar welvaart of van de dood naar een wedergeboorte. In tien lezingen wordt de mystiek van het oude Egypte besproken.

U kunt zich ook aanmelden voor losse lezingen, de kosten bedragen dan € 25,- per lezing. De syllabus Mystiek van het Oude Egypte is daarbij niet inbegrepen. U kunt deze syllabus voor € 20,- als een pdf-bestand apart bestellen.

Lezing 1 – Piramiden en wedergeboorte op zondag 26 september 2021 in het Rijksmuseum van Oudheden of online.
Lezing 2 – Mummies en sarcofagen op zondag 7 november 2021.
Lezing 3 – Raadselen rondom Toetanchamon op zondag 12 december 2021.
Lezing 4 – Achnaton en de zonnecultus op zondag 16 januari 2022.
Lezing 5 – Maät, godin van harmonie op zondag 30 januari 2022.
Lezing 6 – Tempelrituelen  op zondag 6 februari 2022.
Lezing 7 – Onder zand bedolven op zondag 6 maart 2022.
Lezing 8 – Beeldsymboliek op zondag 20 maart 2022.
Lezing 9 – Van astronomie naar astrologie op zondag 3 april 2022.
Lezing 10 – Egypte en esoterische stromingen op zondag 17 april 2022.

 

Extra informatie

Tijden

Zondagmiddag 14.00-16.00 uur.

Data

Lezing 1 – Piramiden en wedergeboorte op zondag 26 september 2021.
Lezing 2 – Mummies en sarcofagen op zondag 7 november 2021.
Lezing 3 – Raadselen rondom Toetanchamon op zondag 12 december 2021.
Lezing 4 – Achnaton en de zonnecultus op zondag 16 januari 2022.
Lezing 5 – Maät, godin van harmonie op zondag 30 januari 2022.
Lezing 6 – Tempelrituelen op zondag 6 februari 2022.
Lezing 7 – Onder zand bedolven op zondag 6 maart 2022.
Lezing 8 – Beeldsymboliek op zondag 20 maart 2022.
Lezing 9 – Van astronomie naar astrologie op zondag 3 april 2022.
Lezing 10 – Egypte en esoterische stromingen op zondag 17 april 2022.

Zoom

De online lezingen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lezingen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan een lezing krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lezingen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na een lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van live en online deelnemers dient tien personen te zijn, voordat een lezing doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig personen. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal deelnemers dat live in het Rijksmuseum van Oudheden een lezing bijwoont, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de lezingen niet in data verschoven, maar aan alle deelnemers online aangeboden.

Schriftelijk materiaal

De syllabus 'Mystiek van het Oude Egypte' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail aan de online deelnemers toegezonden. Na afloop van iedere lezing wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.