Online lezing Raadselen rondom Toetanchamon

 25,00

De online-lezing ‘Raadselen rondom Toetanchamon’ duurt twee uur en vindt plaats op zondag 12 december 2021. De lezing begint om 14.00 uur. Het maximumaantal deelnemers die de online-lezing bijwonen, bedraagt vijftien personen.

Uitverkocht

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bij te wonen: Lezing Raadselen rondom Toetanchamon.

Online lezing: Raadselen rondom Toetanchamon

Het graf KV62 van de jonggestorven farao Toetanchamon staat de laatste jaren weer volop in de belangstelling. Dit eens te meer omdat in het komende jaar het precies 100 jaar geleden is dat de Brit Howard Carter het beroemde graf in het Dal der Koningen heeft ontdekt. Sinds de sensationele ontdekking van het graf stapelen de raadselen zich op. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd gesproken over de ‘vloek van de farao’ nadat de geldschieter van de opgraving, Lord Carnarvon plotseling overleed. De grootste raadselen doen zich echter voor rondom de mummie van Toetanchamon. Wat kunnen we inmiddels zeggen over de doodsoorzaak? En levert het recente DNA-onderzoek aan zijn mummie voldoende bewijs op voor de identiteit van zijn ouders? In de zomer van 2015 lanceerde de Britse egyptoloog Dr. Nicholas Reeves een spraakmakende theorie dat het graf KV62 nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Is het mogelijk dat koningin Nefertiti achter de grafwanden begraven ligt? Een verbluffende ontdekking lijkt ook te zijn gedaan in 2020 door de Amerikaanse egyptoloog Dr. Raymond Johnson. Op basis van voorstellingen op hergebruikte bouwblokken is hij ervan overtuigd dat Toetanchamon als jonge koning actief heeft deelgenomen aan militaire campagnes en veldslagen. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat de verwondingen die zijn geconstateerd aan de mummie van Toetanchamon, tijdens een van deze gevechten zijn ontstaan en mogelijk hebben geleid tot zijn vroegtijdige dood.

Extra informatie

Datum

Zondag 12 december 2021.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen.

Zoom

De lezing wordt in de vorm van een meeting via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de Zoom-lezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de lezing krijgen de online-deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om deze online lezing rechtstreeks bij te wonen? Binnen twee werkdagen na de lezing krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De online lezing wordt opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.