Online lezing Mummies en sarcofagen

De online lezing ‘Mummies en sarcofagen’ heeft plaats gevonden op zondag 7 november 2021. De lezing maakt onderdeel uit van de onlinelezingencyclus Mystiek van het Oude Egypte.

Beschrijving

De mogelijkheid bestond om deze lezing live bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden: Lezing Mummies en sarcofagen.

Online lezing: Mummies en sarcofagen

Hoewel mummies zwijgen, vertellen ze ons vaak interessante verhalen. Egyptoloog Huub Pragt vertelt u hoe en waarom de Oude Egyptenaren hun lichamen balsemden. Ook de functie van de magische amuletten, de rituelen rondom de begrafenis en de offercultus voor de overledene worden uitgebreid besproken. Vanaf de zeventiende eeuw vormden mummies een geliefd verzamelobject. Vele graven werden leeggeplunderd en via de kunsthandel zijn mummies en sarcofagen in privéverzamelingen en musea terechtgekomen. Tot ongeveer honderd jaar geleden werden mummies nog letterlijk uit de doeken gedaan. Nog steeds willen mummieonderzoekers meer te weten komen over hoe de oude Egyptenaren leefden. In Egypte worden archeologische opgravingen gedaan. Soms komen daarbij ook mummies aan het licht. Door mummies te onderzoeken komen we meer te weten over het leven van de oude Egyptenaren.

Extra informatie

Datum

Zondag 7 november 2021.

Aanvang

14.00 uur.

Wat is zoom?

De lezing wordt in de vorm van een meeting via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de lezing krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om deze online lezing rechtstreeks bij te wonen? Binnen twee werkdagen na de lezing krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen.

Hand-out

Na afloop van de lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.