Online lezing Achnaton en de zonnecultus

De onlinelezing ‘Achnaton en de zonnecultus’ heeft plaats gevonden op zondag 16 januari 2022. De lezing maakt onderdeel uit van de onlinelezingencyclus Mystiek van het Oude Egypte.

Beschrijving

Online lezing: Achnaton en de zonnecultus

Tegen alle regels in nam Amenhotep IV bij zijn troonsbestijging een priestertitel op in zijn koningstitulatuur. Deze priestertitel luidde: ‘Hogepriester van Ra-Horachte die zich verheugt in de horizon, in zijn naam van Sjoe die in de Aton is’. In zijn vijfde regeringsjaar brak de farao definitief met de traditionele goden. Hij veranderde niet alleen zijn naam in Achnaton maar vestigde ook zijn nieuwe hoofdstad in Achetaton, het huidige Tell el-Amarna in Midden-Egypte. Uit teksten in de rotsgraven van Amarna blijkt dat volgens de nieuwe geloofsopvattingen zowel de zichtbare zonneschijf Aton als ook Achnaton zelf van Maät, oftewel ‘Waarheid’ leven. Voorheen werden alleen de goden als ontvangers van Maät beschouwd. Achnaton’s onderdanen bieden hem Maät aan omdat zij ‘weten dat hij daarvan leeft’. In ruil daarvoor schenkt de koning ook Maät aan de wereld terug. Het principe van Maät is meer dan alleen waarheid en gerechtigheid. Het staat ook voor orde en harmonie en ligt blijkbaar zo verankerd in zijn koningschap, dat Achnaton geen behoefte meer voelt aan het uitwerken van een dodengeloof. Als spil van de wereld zorgen de hemelse en de aardse zonnegod zowel voor de orde onder de levenden als onder de doden. Uit dit nieuwe denken vloeit een grote onderdanigheid bij de bevolking voort.

Extra informatie

Datum

Zondag 16 januari 2022.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen.

Zoom

De lezing wordt in de vorm van een meeting via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de Zoom-lezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de lezing krijgen de online-deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De onlinelezing wordt opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.