Online Lente Driedaagse 2022 ‘Natuur – Balans – Mystiek’

 165,00

De online Lente Driedaagse 2022 ‘Natuur – Balans –  Mystiek’ is een cursus van drie opeenvolgende dagen die start op dinsdag 2 mei 2022. De zes lessen worden uitgezonden vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

15 op voorraad

Beschrijving

Online Lente Driedaagse 2022 ‘Natuur – Balans – Mystiek’

Voor de Egyptenaren stond de harmonie in de natuur model voor de kringloop van leven, dood en wedergeboorte. In het jaarlijks buiten zijn oevers treden van de Nijl, en het dagelijks ondergaan en opkomen van de zon, werd deze kringloop herkend. De kringloop was onderhevig aan een wankel evenwicht. De godin van de wereldorde, Maät, werd daarom in een tempelritueel door de regerende farao als een geschenk aangeboden aan de Egyptische goden. Met deze rituele handeling zou de harmonie in het land in stand blijven. In iedere Egyptische scheppingsleer komt dit thema terug. De prille schepping wordt steeds bedreigd door de krachten van de chaos, het Oudegyptische Isfet. De wereldorde Maät moest iedere keer opnieuw worden gevestigd. Deze overwinning van het goede over het kwade was zichtbaar in verscheidene kosmische tegenstellingen zoals het vruchtbare Nijldal tegenover de dorre woestijn of de jaarlijkse overstroming tegenover het droogteseizoen. Vooral het vernieuwende principe in deze tegenstellingen speelde daarbij een grote rol. Ook de tegenstellingen in de cyclus van dag en nacht, leven en dood, het niet-zijn en de geboorte, maar ook de jager en zijn prooi, of de farao en de vijanden van Egypte waren tegengestelde elementen die de Egyptenaren aangrepen als symbolen om er de chaos mee te bedwingen. Ook in het dodengeloof speelde Maät als godin van de ‘waarheid, regelmaat en gerechtigheid’ een voorname rol. Het hart van de overledene werd gewogen tegen een struisvogelveer, het symbool van de godin Maät. Indien het hart zo licht zou zijn als de veer, dan kreeg de overledene een plaats in het offerveld van Osiris. Als het te zwaar zou zijn door het gewicht van de wandaden en de weegschaal zou doorslaan, dan werd niet alleen het hart, maar ook het lichaam verslonden door een monster dat bij de weegschaal zit te wachten.

Extra informatie

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Data

dinsdag 2 mei, woensdag 3 mei en donderdag 4 mei 2022.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat een cursus doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan een cursusles deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de cursuslessen niet in data verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Natuur – Balans – Mystiek' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.