Online Leesgroep ‘Sinoehe’

 260,00

Deze online cursus van tien lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u reeds eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van circa drie uur per les. Deze onlinecursus van tien lessen gaat van start op zondag 26 september 2021.

Uitverkocht

Beschrijving

Online Leesgroep ‘Sinoehe’

De online leesgroep ‘Sinoehe’ is bedoeld voor cursisten die de cursus hiërogliefenschrift en de vervolgcursus daarop hebben bijgewoond. Deze cursus van tien lessen behandelt het levensverhaal van de hoveling Sinoehe. Het betreft een moraliserende tekst uit het Middenrijk. Aan het begin van de 12de  dynastie (1962-1783 v.Chr.) vindt een staatsgreep plaats. Sinoehe vlucht het land uit. De nieuwe koning Senwosret I probeert hem te overtuigen om terug te keren naar Egypte. De tekst verheerlijkt het Egyptische nationalisme en is op te vatten als propaganda voor het gezag van de nieuwe farao. Het verhaal is geschreven in de eerste persoon. Hierdoor krijgt men het idee van een persoonlijk verslag. Men kijkt als het ware door de ogen van Sinoehe naar gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens het Middenrijk. De verwijzingen naar de twee elkaar opvolgende farao’s berust op historische feiten, te beginnen met Amenemhat I die rond 1908 v.Chr. werd vermoord. De loftuitingen op de tweede farao, zijn zoon Senwosret I, staan niet in verhouding met de beknopte beschrijving van de gebeurtenissen rondom de moord op zijn vader. Men mag hieruit opmaken dat de schrijver van de tekst op een bepaalde wijze betrokken was bij de machtspolitiek van Senwosret I. Ook kan worden opgemerkt dat de nationale trots en de liefde voor het land Egypte een steeds terugkerend thema is. Wanneer hij in het buitenland verblijft, verlangt Sinoehe verlangt niet alleen terug naar zijn vaderland. Hij beschouwt zijn land van herkomst superieur aan het gebied van Retsjenoe, waar nomadenstammen verblijven.

Extra informatie

Lestijden

10.30-12.30 uur.

Data

Les 1. zondag 26 september 2021 in de Leemanszaal.
Les 2. zondag 7 november 2021 in de Caesarzaal.
Les 3. zondag 12 december 2021 in de Nehalenniazaal.
Les 4. zondag 16 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 5. zondag 30 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 6. zondag 6 februari 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 7. zondag 6 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 8. zondag 20 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 9. zondag 3 april 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 10. zondag 24 april 2022 in de Leemanszaal.

Zoom

De online lessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat een cursus doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan een cursusles deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de cursuslessen niet in data verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Sinoehe' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.