Online Leesgroep ‘Monumentale Inscripties’

 280,00

U kunt deze cursus van tien lessen alleen bijwonen wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. De cursus is inclusief een syllabus. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Deze cursus van tien lessen gaat op zaterdag 16 september 2023 van start. De lessen worden op zaterdagochtend uitgezonden vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het is ook mogelijk om deze cursus live bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Leesgroep ‘Monumentale Inscripties’.

13 op voorraad

Beschrijving

Online Leesgroep ‘Monumentale Inscripties’

De taal en het hiërogliefenschrift van de oude Egyptenaren blijven fascineren. De leesgroep ‘Monumentale Inscripties’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus Hiërogliefenschrift hebben bijgewoond of de Videoreeks Hiërogliefenschrift hebben bestudeerd. In deze cursus worden goed leesbare teksten vertaald die staan afgebeeld op tempel- of grafwanden in Egypte of op stèles in musea. Zo wordt onder andere een spreuk uit de Piramidenteksten gelezen uit de Piramide van Teti te Sakkara. In Aswan is een biografische inscriptie bij het graf van Harchoef te vinden. In het Neues Museum in Berlijn staat de Semna-stèle uit de tijd van Senwosret III opgesteld. Uit de Wadi Hammamat komen enkele wonderverhalen. Bijschriften op de Thebaanse monumenten van Hatsjepsoet en Thoetmoses III worden gelezen. Aandoenlijk klinkt de poëtische tekst van de zonnehymne die door Achnaton is opgesteld. We lezen een gedeelte uit de restauratiestèle van Toetanchamon. De beschrijving van de slag bij Kadesj uit de de tijd van Ramses II komt in de achtste les langs. Bijzonder is ook de in het Louvre opgestelde ‘Ballingschapstèle’ van Hogepriester Mencheperra uit de 21ste dynastie. Met de vertaling van een korte tekst uit de tempel van Edfoe maken we kennis met het Ptolemeïsche schrift.

Het is ook mogelijk om deze cursus live bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Leesgroep ‘Monumentale Inscripties’.

Aanbevolen literatuur

Hannig R., Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch. Mainz 1995. ISBN 3805317719.
Faulkner R.O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford 1962. ISBN 0900416327.
Lichtheim M., Ancient Egyptian Literature, Volume I, II and III. Los Angeles 1973. ISBN 10 0520028996.
Simpson W.K., The Literature of Ancient Egypt. New Haven 1972. ISBN 0300017111.

Extra informatie

Data

Zaterdag 16 september 2023, les 1 De Piramideteksten.
Zaterdag 7 oktober 2023, les 2 De brief aan Harchoef.
Zaterdag 28 oktober 2023, les 3 De Semna-stèle.
Zaterdag 25 november 2023, les 4 Wonderverhalen uit de Wadi Hammamat.
Zaterdag 16 december 2023, les 5 Thebaanse monumenten van Hatsjepsoet en Thoetmoses III.
Zaterdag 6 januari 2024, les 6 De Atonhymne.
Zaterdag 27 januari 2024, les 7 De Restauratiestèle.
Zaterdag 10 februari 2024, les 8 CT De Slag bij Kadesj.
Zaterdag 9 maart 2024, les 9 CT De Ballingschapstèle.
Zaterdag 23 maart 2024, les 10 Teksten uit Edfoe.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De leesgroep 'Monumentale Inscripties’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus Hiërogliefenschrift hebben bijgewoond of de Videoreeks Hiërogliefenschrift hebben bestudeerd. Deze cursus wordt bijgewoond door docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen verdiepen zich verder in de Oudegyptische cultuur. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les.
Na afronding van deze leesgroep heeft u kennis verworven over de ontwikkeling van monumentale inscripties binnen het faraonische Egypte. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers in het museum bedraagt vijftien personen. Het maximumaantal deelnemers online bedraagt eveneens vijftien personen. De minimale combinatie van live en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de cursus doorgaat.

Cursusmateriaal

De geprinte cursussyllabus 'Monumentale Inscripties' wordt vooraanvang van de eerste les per post toegezonden. De pdf van deze syllabus wordt vijf dagen eerder per e-mail aan alle cursisten toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Zoom

Voorafgaand aan de cursus krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat door cursisten kan worden gebruikt wanneer men een keer niet in de gelegenheid is om de les in het museum bij te wonen. De online lessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de onlinelessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren.

Video-opname

Bent u niet in de gelegenheid om de les rechtstreeks bij te wonen? Na iedere les krijgen alle deelnemers binnen een dag een e-mailbericht toegezonden met daarin een link naar de video-opname. Deze link blijft onbeperkt geldig.