Online Historizon Winter school ‘Napoleon in Egypte’

 50,00

De online Winter school ‘Napoleon in Egypte’ gaat op donderdag 4 januari 2024 van start en wordt georganiseerd in samenwerking met reisorganisatie Historizon uit Veenendaal. Deze cursus bestaat uit vier lessen van een uur die zijn verspreid over twee opeenvolgende dagen. Bij iedere lesdag start de eerste les om 14.00 uur. Na een pauze van ongeveer tien minuten start om 15.10 uur de tweede les. Deelnemers kunnen deze onlinecursus rechtstreeks op hun computer of tablet volgen. Aanmelden verloopt uitsluitend via de website van Historizon. Klik daarvoor op de hieronder weergegeven button.

Beschrijving

Online Historizon Winter school ‘Napoleon in Egypte’

Ga online mee aan boord van een Frans fregat uit de Napoleontische expeditie. Weldra bereiken we in 1798 de baai van Alexandrië. Egyptoloog Huub Pragt vertelt u in vier lessen van een uur alles over wat de 160 Franse geleerden, die waren meegereisd, in het mysterieuze land hebben ontdekt. Een van hen was de kleurrijke kunstenaar en archeoloog Dominique Vivan Denon. Hij maakte een aantal schetsen die hij in 1802 in het tweedelige Voyage dans la basse et la haute Egypte publiceerde. Andere Franse wetenschappers die deelnamen aan de expeditie waren onder andere de geneeskundige Claude-Louis Berthollet, de wiskundige Gaspard Monge, de geoloog Déodat de Dolomieu en de natuurwetenschappper Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Hun onderzoekingen zouden uiteindelijk leiden tot de publicatie van de Description de l’Égypte. Het is ook de tijd waarin de beroemde Steen van Rosetta werd ontdekt. Deze stenen plaat vertoont drie verschillende schriftsystemen die er mede toe hebben geleid dat Jean François Champollion in 1822 het hiërogliefenschrift wist te ontcijferen.

Extra informatie

Data

Donderdag 4 januari 2024.
Vrijdag 5 januari 2024.

Lestijden

14.00 – 15.00 uur en 15.10 – 16.10 uur.

Aantal deelnemers

Het minimumaantal deelnemers bedraagt twaalf personen. Het maximumaantal deelnemers bedraagt negentig personen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus Napoleon in Egypte' wordt een week voor aanvang van de cursus als een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere lesdag worden per e-mail de hand-outs van de PowerPointpresentaties toegezonden in de vorm van een pdf.

WebinarGeek

Voorafgaand aan de cursus krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden via Historizon. Daarin staat een link naar de website van WebinarGeek.com. Om deel te kunnen nemen aan de onlinelessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren.

Video-opname

Na iedere lesdag krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden met daarin een link naar de video-opname. Deze link blijft onbeperkt geldig.