Onlinecursus ‘Gouden Eeuw’

 165,00

De onlinecursus ‘Gouden Eeuw’ bestaat uit zes lessen die zijn verspreid over drie zaterdagen. De cursus gaat op zaterdag 13 mei 2023 van start. De zes lessen worden uitgezonden vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

13 op voorraad

Beschrijving

Onlinecursus ‘Gouden Eeuw’

De verdrijving van de Hyksos uit Egypte markeert het begin van het Nieuwe Rijk. De periode van ongeveer vijfhonderd jaar die dan volgt, staat bekend om zijn enorme welvaart in het land. Vooral door toedoen van grootscheepse handelsexpedities tijdens de regering van koningin Hatsjepsoet wordt de Egyptische weelde ongekend. De gebiedsuitbreidingen door haar opvolger Thoetmoses III  maken Egypte tot een absolute wereldmacht. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de majestueuze tempels en grafbouwwerken die werden aangelegd. Niet minder indrukwekkend zijn de verfijnde reliëfs en kleurrijke schilderingen die tijdens het Nieuwe Rijk zijn aangebracht in de graven van hoge ambtenaren. De Egyptische elite profiteerde blijkbaar van de rijkdom die het Nieuwe Rijk Egypte bracht. Er is ook veel bekend over het leven aan het hof van de farao of de gebruiken in de Egyptische tempels. Anders is het gesteld met het leven van alledag door de gewone burgers. Om ons daarvan een beeld te vormen, zijn we opnieuw aangewezen op de voorstellingen in de tempels en graven van vaak hooggeplaatste personen aan het hof van de farao. Levendige voorstellingen op de wanden geven ons een beeld van een geïdealiseerd dagelijks leven in het Oude Egypte. Schitterende kunstvoorwerpen die in de graven zijn meegegeven bevestigen dit beeld. Toch zijn er ook gewone gebruiksvoorwerpen teruggevonden en zijn er gelukkig ook enkele teksten bekend die het beeld van het leven van alledag tijdens de Gouden Eeuw van Egypte nuanceren. Onderwerpen als voedselbereiding, meubelkunst, hygiëne en uiterlijke verzorging, spelvormen, muziek en dans komen daarbij aan bod.

Het is ook mogelijk om de cursus fysiek bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Cursus ‘Gouden Eeuw’.

Extra informatie

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Data

Zaterdag 13 mei 2023.
Zaterdag 20 mei 2023.
Zaterdag 27 mei 2023.

Zoom

De onlinelessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de onlinelessen rechtstreeks bij te wonen? Na een cursusdag krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opnames ervan.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze cursus ‘Gouden Eeuw’ bestaat uit zes lessen die zijn verspreid over drie zaterdagen. De lessen zijn gericht op docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen kunnen zich verder verdiepen in de Oudegyptische cultuur. Het niveau van de opleiding is zodanig ingericht dat iedere liefhebber van het oude Egypte zich bij de cursus kan aansluiten. Voor het bijwonen van de zes lessen is dan ook geen bijzondere voorkennis vereist.
Na afronding van deze cursus heeft u kennis verworven over het Egyptische Nieuwe Rijk. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

Aantal deelnemers

Om deze onlinecursus van start te laten gaan, is een minimum van 10 deelnemers een vereiste. Dit minimumaantal kan al snel worden bereikt in combinatie met het aantal deelnemers aan de fysieke versie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het maximumaantal deelnemers aan deze hybride combinatie bedraagt dertig cursisten.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Gouden Eeuw' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.