Onbekend Egypte

In het najaar van 2023 leidt egyptoloog Huub Pragt een bijzondere en avontuurlijke door Egypte. Aanmelden voor deze reis kan uitsluitend via de website van Labrys Reizen te Nijmegen. Het is ook mogelijk om onder voorbehoud aan te melden voor deze reis. Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van deze reis. Zodra het programma is samengesteld en de prijs is berekend, wordt de reis op deze pagina bekend gemaakt.

Beschrijving

Tijdens deze avontuurlijke reis maakt u kennis met onbekende ruïnes en afgelegen plaatsen uit de faraonische beschaving.

Bij de organisatie van deze reis wordt gekeken naar de Reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij een eventueel ‘oranje’ reisadvies kan de reis alleen doorgang vinden als dit advies op ‘oranje’ staat vanwege corona én het programma zonder grote beperkingen kan worden uitgevoerd. Wanneer de reis veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd, dan houden we ons aan de lokale regelgeving en aan de richtlijnen van het RIVM. Lees de Informatie over de maatregelen aangaande het coronavirus. Mocht de reis geen doorgang kunnen vinden, dan krijgt u als reiziger uw geld terug. Indien de reis alleen doorgang kan vinden met ingrijpende wijzigingen in het programma, behoudt u als reiziger het recht kosteloos te annuleren. Egypte is geen lid van de EU. U heeft geen recht op kosteloze annulering als het land 14 dagen of korter vóór vertrek een ‘oranje’ reisadvies heeft vanwege corona en de reis wel op verantwoorde wijze en zonder grote wijzigingen in het programma uitgevoerd kan worden. Op deze reis zijn de Reisvoorwaarden van Labrys Reizen van toepassing.

Mocht u belangstelling hebben voor deelname aan deze reis, dan kunt u een vrijblijvende optie nemen via Labrys Reizen. Aanmeldingen worden altijd op volgorde van binnenkomst genoteerd.

Extra informatie

Aantal deelnemers

Het minimumaantal deelnemers bedraagt twaalf en het maximumaantal bedraagt vijfentwintig.

Kamerindeling

Wanneer men zich individueel aanmeldt op 'kamerindeling', dan zullen alleen personen van hetzelfde geslacht bij elkaar op een tweepersoonskamer worden geplaatst. Indien uit de samenstelling van de groep blijkt dat een dergelijke combinatie niet kan worden gerealiseerd, dan zal alsnog een eenpersoonskamer moeten worden betrokken. Dit houdt tevens in dat de toeslag voor een eenpersoonskamer dient te worden betaald.

Verzekering

In geval van nood zijn Huub Pragt en Labrys Reizen verplicht hulp en bijstand te verlenen. Dit kan ernstig worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij een reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. U bent daarom verplicht een volledig dekkende reisverzekering af te sluiten. U kunt via Labrys Reizen een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Deze wordt ondergebracht bij Europeesche Verzekeringen.

Onder voorbehoud

Indien u zich door omstandigheden nog niet kunt inschrijven, dan biedt Labrys Reizen de mogelijkheid aan om een vrijblijvende optie op deze reis te nemen. U kunt een bericht sturen naar Elianne Visser: ev@labrysreizen.nl. Vermeldt u dan uw naam, telefoonnummer, adresgegevens en het soort kamer waar u een optie op neemt.
In de regel betreft het een optie van een maand, waarbij wordt gevraagd om op een afgesproken datum opnieuw contact op te nemen. Neemt u geen contact op, dan vervalt de optie automatisch. In sommige gevallen ziet de reisorganisatie zich genoodzaakt een optie te geven voor een kortere periode. Bijvoorbeeld als er zeer veel belangstelling is voor een reis of als organisatorische omstandigheden daar om vragen.

Annuleren

Indien u uw reis dient te annuleren, dan gelden annuleringsvoorwaarden zoals die staan beschreven in de reisvoorwaarden van Labrys Reizen. Met het oog op de annuleringsvoorwaarden wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Labrys Reizen kan dit voor u in orde maken.

Restitutie reisgeld

Bij een belangstelling van minder dan twaalf deelnemers zal het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog in samenspraak met Labrys Reizen een afweging maken of de reis wel of niet doorgaat. Zolang de inschrijftermijn van een aangekondigde reis nog niet is verstreken, is het uitgangspunt dat deze reis doorgaat. Mocht in het ongunstige geval worden besloten om een reis niet door te laten gaan en het reisgeld is reeds door u overgemaakt op de bankrekening van Labrys Reizen, dan gelden de reisvoorwaarden van Labrys Reizen. Een eventuele restitutie geldt ook voor een via Labrys Reizen afgesloten reis- of annuleringsverzekering.

Vragen

Voor vragen over de inhoud van deze reis naar Egypte kunt u contact opnemen met Huub Pragt via info@egyptologie.nl. U kunt hem ook bellen via 06-12162042.
Voor alle vragen over het vervoer, de overnachtingen en financiële aangelegenheden die op deze reis betrekking hebben, kunt u contact opnemen met Labrys Reizen. U stuurt dan een bericht naar Elianne Visser: ev@labrysreizen.nl. U kunt haar ook telefonisch bereiken onder 024-3822110.