Winter School 2021 ‘De Negen Boogvolkeren’

 260,00

De Winter School 2021 ‘De Negen Boogvolkeren’ is een cursus van vier opeenvolgende dagen die start op zaterdag 18 december 2021. De acht lessen vinden plaats in de Nehalenniazaal op de tweede verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Deze cursus is inclusief vier lunches in restaurants in de Leidse binnenstad. Om deel te kunnen nemen aan de Winter School dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

8 op voorraad

Beschrijving

Winter School 2021 ‘De Negen Boogvolkeren’

De term Negen Boogvolkeren wordt in de egyptologie gebruikt om te verwijzen naar alle vijanden van Egypte. Het is een algemene term en het aantal negen moet niet letterlijk worden genomen. Voor de oude Egyptenaren werd drie gebruikt voor ‘meervoud’ en negen was daarom het ‘meervoud van meervoud’. Traditioneel worden de Nubiërs en de Voor-Aziaten uit het gebied van Syrië en Palestina als de belangrijkste vijanden beschouwd. Ook de Libiërs en de Kretenzers staan vaak als gevangen genomen vijanden op tempelwanden afgebeeld met hun armen achter hun rug gebonden. Het officiële zegel van het Dal der Koningen vertoont ook deze gebonden gevangenen, negen in aantal en bewaakt door een liggende jakhals. De aanduiding boogvolkeren gaat waarschijnlijk terug naar de pijl en boog die de vijanden gebruikten. In een tempelritueel dat werd uitgevoerd om de vijanden van Egypte onschadelijk te maken werden bogen op magische wijze gebroken. In vele Egyptische voorstellingen zijn negen bogen te zien onder de voeten van de farao. De namen voor de volkeren die onder deze term vallen, veranderen in de loop van dynastieën. Wanneer zij in reliëf staan weergegeven, worden de negen boogvolkeren meestal in verschillende klederdracht en haartooi getoond. Hierdoor vertegenwoordigt ieder van de negen figuren een specifiek vijandig volk. Een van de oudste voorstellingen van de Negen boogvolkeren is te zien onder de voeten van de farao op het beroemde zitbeeld van koning Djoser. Door de expansiedrift van de farao’s van het Nieuwe Rijk werden deze boogvolkeren gedurende een groot deel van de faraonische geschiedenis bij het machtige Egyptische rijk ingelijfd. Dat ging maar al te vaak gepaard met grof geweld. Hun gebieden van herkomst werden veroverd en gedurende vele eeuwen door daadkrachtige farao’s gecontroleerd. In deze intensieve cursus van vier dagen komt niet alleen het spanningsveld tussen Egypte en de omringende volkeren aan bod. Zo is er beslist sprake van diplomatie en handelsbetrekkingen met het buitenland. Egypte leefde vele eeuwenlang zowel met Nubië als met Mitanni en later met het rijk van de Hethieten en de Assyriërs in een wankele onderlinge relatie. De Egyptische culturele invloed op deze culturen was groot. In omgekeerde zin hebben deze beschavingen ook onmiskenbaar een stempel gedrukt op de Egyptische samenleving. De volgende culturen waarmee Egypte op gespannen voet leefde worden besproken in de Winter School 2021: Nubië, Libië, Hyksos, Mitanni, Hatti, Zeevolkeren, Assyrië en Perzië.

Het is ook mogelijk om deze Winter School geheel online bij te wonen. Zie hiervoor Online Winter School De Negen Boogvolkeren.

Extra informatie

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Data

Zaterdag 18 december, zondag 19 december, maandag 20 december en dinsdag 21 december 2021.

Locatie

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28. De lessen worden gegeven in de Nehalenniazaal op de tweede verdieping.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat een cursus doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan een cursusles deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de cursuslessen niet in data verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'De Negen Boogvolkeren' wordt een week voor aanvang van de Winter School als een pdf per e-mail toegezonden. Ann het begin van de eerste les word de geprinte versie ervan uitgereikt. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.