Summer school 2020 ‘Negen Boogvolkeren’

 195,00 inclusief drie lunches en het schriftelijke cursusmateriaal

De Summer School 2020 ‘Negen Boogvolkeren’ is een cursus van drie opeenvolgende dagen die start op maandag 10 augustus 2020. De zes lessen vinden plaats in de Caesarzaal op de eerste verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hier zijn tafels en stoelen aanwezig. Deze cursus is inclusief drie lunches in restaurants in de Leidse binnenstad. Om deel te kunnen nemen aan de Summer School dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

18 op voorraad

Summer school 2020 ‘Negen Boogvolkeren’

De term Negen Boogvolkeren wordt in de egyptologie gebruikt om te verwijzen naar alle vijanden van Egypte. Het is een algemene term en het aantal negen moet niet letterlijk worden genomen. Voor de oude Egyptenaren werd drie gebruikt voor ‘meervoud’ en negen was daarom het ‘meervoud van meervoud’. Traditioneel worden de Nubiërs en de Voor-Aziaten uit het gebied van Syrië en Palestina als de belangrijkste vijanden beschouwd. Ook de Libiërs en de Kretenzers staan vaak als gevangen genomen vijanden op tempelwanden afgebeeld met hun armen achter hun rug gebonden. Het officiële zegel van het Dal der Koningen vertoont ook deze gebonden gevangenen, negen in aantal en bewaakt door een liggende jakhals. De aanduiding boogvolkeren gaat waarschijnlijk terug naar de pijl en boog die de vijanden gebruikten. In een tempelritueel dat werd uitgevoerd om de vijanden van Egypte onschadelijk te maken werden bogen op magische wijze gebroken. In vele Egyptische voorstellingen zijn negen bogen te zien onder de voeten van de farao. De namen voor de volkeren die onder deze term vallen, veranderen in de loop van dynastieën. Wanneer zij in reliëf staan weergegeven, worden de negen boogvolkeren meestal in verschillende klederdracht en haartooi getoond. Hierdoor vertegenwoordigt ieder van de negen figuren een specifiek vijandig volk. Een van de oudste voorstellingen van de Negen boogvolkeren is te zien onder de voeten van de farao op het beroemde zitbeeld van koning Djoser. Door de expansiedrift van de farao’s van het Nieuwe Rijk werden deze boogvolkeren gedurende een groot deel van de faraonische geschiedenis bij het machtige Egyptische rijk ingelijfd. Dat ging maar al te vaak gepaard met grof geweld. Hun gebieden van herkomst werden veroverd en gedurende vele eeuwen door daadkrachtige farao’s gecontroleerd. In deze intensieve cursus van drie dagen komt niet alleen het spanningsveld tussen Egypte en de omringende volkeren aan bod. Zo is er beslist sprake van diplomatie en handelsbetrekkingen met het buitenland. Egypte leefde vele eeuwenlang zowel met Nubië als met Mitanni en later met het rijk van de Hethieten en de Assyriërs in een wankele onderlinge relatie. De Egyptische culturele invloed op deze culturen was groot. In omgekeerde zin hebben deze beschavingen ook onmiskenbaar een stempel gedrukt op de Egyptische samenleving.

Locatie Leiden

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28. De lessen worden gegeven in de Caesarzaal op de eerste verdieping.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Lesdata

Maandag 10 augustus, dinsdag 11 augustus en woensdag 12 augustus 2020.