Cursus Muziek, spel en dans

 130,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

De cursus Muziek, spel en dans bestaat uit vijf lessen en gaat van start op zaterdag 24 oktober 2020. Inbegrepen is een syllabus, koffie en thee. De lessen vinden plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

7 op voorraad

Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Het is mogelijk om de vijf lessen als losse lezingen bij te wonen. Dit kan zowel klassikaal in het RMO als online. Per lezing betaalt u dan € 25,-. De cursussyllabus Muziek, spel en dans is daarbij niet inbegrepen. De syllabus kunt u voor € 20,- als een pdf-bestand bestellen.

Lezing 1 – Vrijetijdsbesteding op zaterdag 24 oktober 2020, Klassikaal in het RMO of Online.
Lezing 2 – Muziek op zaterdag 7 november 2020, Klassikaal in het RMO of Online.,
Lezing 3 – Kinderspel, acrobatiek en dans op zaterdag 21 november 2020, Klassikaal in het RMO of Online.
Lezing 4 – Speelgoed en gezelschapsspel op zaterdag 5 december 2020, Klassikaal in het RMO of Online.
Lezing 5 – Feesten en partijen op zaterdag 19 december 2020, Klassikaal in het RMO of Online.

Muziek, spel en dans

Alles wat de mens omringde of waar men zich in het oude Egypte tijdens het dagelijks leven mee bezighield, stond in relatie tot het goddelijke. In het oude Egypte maakten muziek, spel en dans een belangrijke onderdeel uit van een religieuze cultuur. Orde en regelmaat in de maatschappij werd daarbij als het hoogste goed nagestreefd. Dit maakt dat de voorstellingen op graf- en tempelwanden van een muziekensemble, het spelen van een gezelschapsspel of het uitvoeren van een dans steeds in dit harmonieuze religieuze kader past.
De kennis over muziek moet van generatie op generatie mondeling zijn overgeleverd. Muziek was zowel te horen bij rituele festivals in de tempels als bij de begrafenisprocessies in de westelijke woestijn. De Egyptenaren beschouwden het dansen op muziek als een manier om er zowel hun vreugde als ook hun verdriet mee te uiten. Op tempelwanden zijn vele hymnische teksten aan de goden aangebracht. Daarnaast zijn vele muziekinstrumenten bewaard gebleven, die als grafgiften aan de overledenen werden meegegeven.
Naast het musiceren werd ook tijd besteed aan acrobatiek en dans. Daarnaast kenden de Egyptenaren verscheidene gezelschapsspellen. Zo speelde men het bordspel van de beschermende slang Mehen of het tjaoe-spel met bikkels, klosjes en pionnen. Het spelen van het bordspel ‘senet’ had in het Egyptische dodengeloof ten doel om in het hiernamaals het nieuwe levenslot een positieve wending te geven.

Maatregelen in het Rijksmuseum van Oudheden

Per cursusles van maximaal tien deelnemers is bij het museum een reservering gemaakt in het tijdslot voorafgaand aan de begintijd van de cursusles. Omdat het museum uitgaat van een maximum aantal aanwezige bezoekers per uur, wordt nadrukkelijk verzocht om zich niet te vroeg te melden. Zo kan worden voorkomen dat er teveel mensen in de Taffehzaal aanwezig zijn. Ieder cursist dient voorafgaand aan iedere cursusles zelf een entreeticket te verwerven aan de kassabalie in de Taffehzaal. Dit kan uitsluitend door middel van het tonen van uw geldige Museumkaart.

Helaas is het niet meer mogelijk dat de cursisten in het museumcafé verzamelen op de begane grond om daarna als groep naar de Caesarzaal op de eerste verdieping te gaan. Na aanmelding bij de kassa kunnen de cursisten zich op eigen gelegenheid naar de Caesarzaal begeven. De publieksmedewerkers van het RMO zullen de route naar de zaal uitleggen.

In de Caesarzaal zijn tafels aanwezig, maar zijn de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst. Het museumcafé is open voor het bestellen van de bij de cursusprijs inbegrepen kop koffie of thee. Het is helaas niet meer mogelijk om met de gehele cursusgroep in het museumcafé plaats te nemen. Indien er plek is, is het wel mogelijk om op eigen gelegenheid in het museumcafé te zitten. Ook wordt er, in lijn met de geldende horecamaatregelen, naar contactgegevens gevraagd indien van de faciliteiten van het café gebruik wordt gemaakt.

Kijk voor alle maatregelen die het RMO heeft genomen voor een veilig museumbezoek op de website van het RMO. Wellicht staat uw vraag ook tussen de Veelgestelde Vragen.

Data

Les 1: zaterdag 24 oktober 2020.
Les 2: zaterdag 7 november 2020.
Les 3: zaterdag 21 november 2020.
Les 4: zaterdag 5 december 2020.
Les 5: zaterdag 19 december 2020.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Locatie Leiden

Caesarzaal, eerste verdieping Rijksmuseum van Oudheden

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.