Cursus Muziek, spel en dans

 130,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

De cursus Muziek, spel en dans bestaat uit vijf lessen en gaat van start op zaterdag 24 oktober 2020. Inbegrepen is een syllabus, koffie en thee. De lessen vinden plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

6 op voorraad

Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Muziek, spel en dans

Deze cursus maakt duidelijk dat muziek, spel en dans een belangrijke rol speelden in het Oude Egypte. De Egyptenaren beschouwden het dansen op muziek als een manier om er zowel hun vreugde als ook hun verdriet mee te uiten. Hoe Egyptische muziek heeft geklonken, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Er is immers geen enkele muzikale notatie bekend of bewaard gebleven. Het is maar de vraag of ooit een schriftelijke vastlegging van Oudegyptische melodieën en ritmes heeft plaatsgevonden. De kennis van de Oudegyptische muziek moet van generatie op generatie mondeling zijn overgeleverd. Wel is een groot aantal hiërogliefenteksten bekend waarin wordt gesproken over de Egyptische muziek. Zo zijn vele titels van priesters bekend die als muzikanten dienst deden in de tempels.
Op grafwanden en stèles zijn verscheidene liedteksten aangetroffen. Het meest bekende lied is het ‘Anteflied’. Dit is het lied dat wordt gezongen door de blinde harpspeler die staat afgebeeld op een reliëf uit de grafkapel van Paätonemheb in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Op tempelwanden zijn vele hymnische teksten aan de goden aangebracht. Ook de beschrijvingen van begrafenissen, feesten en tempelrituelen geven ons informatie over de Egyptische muziek. Daarnaast zijn vele muziekinstrumenten bewaard gebleven, die als grafgiften aan de overledenen werden meegegeven. Opvallend is dat de Egyptische muziekinstrumenten met een grote technische bekwaamheid zijn gemaakt. Ze getuigen van de kennis van de oude Egyptenaren ten aanzien van akoestiek, klanksonoriteit en stembereik van een instrument.
Naast het musiceren werd tijd besteed aan het spelen van een gezelschapsspel. Zo speelde men het tjaoe-spel met bikkels, klosjes en pionnen. Het meest bekende bordspel ‘senet’ speelde niet alleen een rol in het dagelijks leven van de Egyptenaar. In het Egyptische dodengeloof werd dit spel gezien als een mogelijkheid om in het hiernamaals het nieuwe levenslot een positieve wending te geven.

Data

Les 1: zaterdag 24 oktober 2020.
Les 2: zaterdag 7 november 2020.
Les 3: zaterdag 21 november 2020.
Les 4: zaterdag 5 december 2020.
Les 5: zaterdag 19 december 2020.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Locatie Leiden

Caesarzaal, eerste verdieping Rijksmuseum van Oudheden

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerst les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.