Online cursus Muziek, spel en dans

 130,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

De cursus Muziek, spel en dans bestaat uit vijf lessen en gaat van start op zaterdag 24 oktober 2020. Inbegrepen is een syllabus. De lessen worden uitgezonden vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Van de cursusprijs gaat € 25,- als een donatie naar het Rijksmuseum van Oudheden.

16 op voorraad

Muziek, spel en dans

Deze cursus maakt duidelijk dat muziek, spel en dans een belangrijke rol speelden in het Oude Egypte. De Egyptenaren beschouwden het dansen op muziek als een manier om er zowel hun vreugde als ook hun verdriet mee te uiten. Hoe Egyptische muziek heeft geklonken, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Er is immers geen enkele muzikale notatie bekend of bewaard gebleven. Het is maar de vraag of ooit een schriftelijke vastlegging van Oudegyptische melodieën en ritmes heeft plaatsgevonden. De kennis van de Oudegyptische muziek moet van generatie op generatie mondeling zijn overgeleverd. Wel is een groot aantal hiërogliefenteksten bekend waarin wordt gesproken over de Egyptische muziek. Zo zijn vele titels van priesters bekend die als muzikanten dienst deden in de tempels.
Op grafwanden en stèles zijn verscheidene liedteksten aangetroffen. Het meest bekende lied is het ‘Anteflied’. Dit is het lied dat wordt gezongen door de blinde harpspeler die staat afgebeeld op een reliëf uit de grafkapel van Paätonemheb in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Op tempelwanden zijn vele hymnische teksten aan de goden aangebracht. Ook de beschrijvingen van begrafenissen, feesten en tempelrituelen geven ons informatie over de Egyptische muziek. Daarnaast zijn vele muziekinstrumenten bewaard gebleven, die als grafgiften aan de overledenen werden meegegeven. Opvallend is dat de Egyptische muziekinstrumenten met een grote technische bekwaamheid zijn gemaakt. Ze getuigen van de kennis van de oude Egyptenaren ten aanzien van akoestiek, klanksonoriteit en stembereik van een instrument.
Naast het musiceren werd tijd besteed aan het spelen van een gezelschapsspel. Zo speelde men het tjaoe-spel met bikkels, klosjes en pionnen. Het meest bekende bordspel ‘senet’ speelde niet alleen een rol in het dagelijks leven van de Egyptenaar. In het Egyptische dodengeloof werd dit spel gezien als een mogelijkheid om in het hiernamaals het nieuwe levenslot een positieve wending te geven.

Data

Les 1: zaterdag 24 oktober 2020.
Les 2: zaterdag 7 november 2020.
Les 3: zaterdag 21 november 2020.
Les 4: zaterdag 5 december 2020.
Les 5: zaterdag 19 december 2020.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.