Online cursus Muziek, spel en dans

 130,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

De online cursus Muziek, spel en dans bestaat uit vijf lessen en gaat van start op zaterdag 24 oktober 2020. Inbegrepen is een syllabus. De lessen worden uitgezonden vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Van de cursusprijs gaat € 25,- als een donatie naar het Rijksmuseum van Oudheden.

15 op voorraad

Het is mogelijk om de vijf lessen als losse online lezingen bij te wonen. Per lezing betaalt u dan € 25,-. De cursussyllabus Muziek, spel en dans is daarbij niet inbegrepen. De syllabus kunt u voor € 20,- als een pdf-bestand bestellen.

Online lezing 1 – Vrijetijdsbesteding op zaterdag 24 oktober 2020, bestel deze Online lezing.
Online lezing 2 – Muziek op zaterdag 7 november 2020, Online.,
Online lezing 3 – Kinderspel, acrobatiek en dans op zaterdag 21 november 2020, Online.
Online lezing 4 – Speelgoed en gezelschapsspel op zaterdag 5 december 2020, Online.
Online lezing 5 – Feesten en partijen op zaterdag 19 december 2020, Online.

Muziek, spel en dans

Alles wat de mens omringde of waar men zich in het oude Egypte tijdens het dagelijks leven mee bezighield, stond in relatie tot het goddelijke. In het oude Egypte maakten muziek, spel en dans een belangrijke onderdeel uit van een religieuze cultuur. Orde en regelmaat in de maatschappij werd daarbij als het hoogste goed nagestreefd. Dit maakt dat de voorstellingen op graf- en tempelwanden van een muziekensemble, het spelen van een gezelschapsspel of het uitvoeren van een dans steeds in dit harmonieuze religieuze kader past.
De kennis over muziek moet van generatie op generatie mondeling zijn overgeleverd. Muziek was zowel te horen bij rituele festivals in de tempels als bij de begrafenisprocessies in de westelijke woestijn. De Egyptenaren beschouwden het dansen op muziek als een manier om er zowel hun vreugde als ook hun verdriet mee te uiten. Op tempelwanden zijn vele hymnische teksten aan de goden aangebracht. Daarnaast zijn vele muziekinstrumenten bewaard gebleven, die als grafgiften aan de overledenen werden meegegeven.
Naast het musiceren werd ook tijd besteed aan acrobatiek en dans. Daarnaast kenden de Egyptenaren verscheidene gezelschapsspellen. Zo speelde men het bordspel van de beschermende slang Mehen of het tjaoe-spel met bikkels, klosjes en pionnen. Het spelen van het bordspel ‘senet’ had in het Egyptische dodengeloof ten doel om in het hiernamaals het nieuwe levenslot een positieve wending te geven.

Data

Les 1: zaterdag 24 oktober 2020.
Les 2: zaterdag 7 november 2020.
Les 3: zaterdag 21 november 2020.
Les 4: zaterdag 5 december 2020.
Les 5: zaterdag 19 december 2020.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.