Cursus ‘Middelegyptische grammatica’

Deze cursus van vijf lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over Hiërogliefenschrift. De cursus is op zaterdag 1 oktober 2022 van start gegaan. De lessen vinden plaats op zaterdagochtend in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Beschrijving

Cursus ‘Middelegyptische grammatica’

Deze cursus kan alleen worden bijgewoond wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. In vijf lessen worden de belangrijkste grammaticale zaken van het Middelegyptisch, die in een beginners- en vervolgcursus hiërogliefenschrift aan bod zijn gekomen, opnieuw behandeld. Daarnaast zullen ook enkele nieuwe grammaticale begrippen worden besproken. Zo wordt het relatief-adjectief behandeld. Ook de werkwoordsvormen sDm.in=f, sDm.xr=f en sDm.kA=f en het zogenaamde Participial Statement komen in deze cursus aan bod.

Het is ook mogelijk om deze cursus online te volgen. Zie hiervoor Onlinecursus ‘Middelegyptische grammatica’.

Extra informatie

Locatie

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden. Caesarzaal, eerste verdieping.

Data

Les 1. Zaterdag 1 oktober 201822
Les 2. Zaterdag 22 oktober 2022
Les 3. Zaterdag 10 december 2022
Les 4. Zaterdag 21 januari 2023
Les 5. Zaterdag 4 februari 2023

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus 'Middelegyptische grammatica’ bestaat uit vijf lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus hiërogliefenschrift hebben bijgewoond. Deze cursus wordt gevolgd door docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen verdiepen zich verder in de Oudegyptische cultuur. Anders dan in de cursussen hiërogliefenschrift en de leesgroep, is aan deze cursus Middelegyptische grammatica geen huiswerk in de vorm van het maken van een vertaling verbonden. U dient ter voorbereiding op de laatste vier lessen wel rekening te houden met een zelfstudietijd van een uur per les.
Na afronding van deze cursus heeft u kennis verworven over het relatief-adjectief, de werkwoordsvormen sDm.in=f, sDm.xr=f en sDm.kA=f en het zogenaamde participial statement. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

Aantal deelnemers

Om deze klassikale cursus in het Rijksmuseum van Oudheden van start te laten gaan, is een minimum van 8 deelnemers een vereiste. Het maximumaantal deelnemers in het museum bedraagt 15 personen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Middelegyptische grammatica' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt deze syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

Voorafgaand aan de cursus krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat kan worden gebruikt wanneer men een keer niet in de gelegenheid is om de les in het museum bij te wonen. De cursus kan ook gelijktijdig online worden gevolgd. Daarnaast krijgt iedere deelnemer na een cursusles een e-mailbericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.