Online Masterclass Onbekende Egyptische Goden

 60,00

De online Masterclass Onbekende Egyptische Goden wordt uitgezonden op zondag 28 februari 2021 vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Van de cursusprijs gaat € 5,- als een donatie naar het Rijksmuseum van Oudheden.

16 op voorraad

Beschrijving

Masterclass Onbekende Egyptische Goden

In deze Masterclass leert u de onbekende goden van het Egyptische pantheon kennen. Goden die worden besproken zijn onder meer Nehebkaoe, Onoeris, Hemen, Mehit, Mafdet, Pachet, Hesat, Mahes, Sjesmoe en Herysjef. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar de namen en verschijningsvormen van deze goden. Een totaalbeeld zal worden geschetst, waarbij de onderlinge samenhang binnen de godenwereld wordt benadrukt.
De Egyptenaren kenden voornamelijk immanente goden. Dit houdt in dat het goddelijke altijd en overal aanwezig was. Dit in tegenstelling tot een transcendente godheid die boven en buiten zijn schepping staat en die zijn eigen schepping als object kan beschouwen en behandelen. Iedere natuurkracht, bovennatuurlijke kracht, wetmatigheid of onderdeel van de kosmos werd niet alleen benoemd, maar ook aangeduid met een eigen zichtbare godenvoorstelling. Zo werd een godheid in de prehistorie vaak uitgebeeld als een totemdier. Aan het begin van de dynastische tijd werd voor de meeste immanente goden een antropomorfe afbeelding gekozen.

Extra informatie

Datum

Zondag 28 februari 2021.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.