Masterclass Mondopeningsritueel

 82,00

De masterclass Mondopeningsritueel vindt op zaterdag 10 juni 2023 plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De entreeprijs tot het museum is niet inbegrepen. Om deel te kunnen nemen aan deze masterclass dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart. Een Museumkaart kan ook worden gekocht aan de kassabalie van de entreehal van het museum. De masterclass is inclusief een syllabus en een lunch in de Leidse binnenstad. De live-versie is volgeboekt, het is nog wel mogelijk om deze masterclass online bij te wonen: Online Masterclass ‘Mondopeningsritueel’.

Uitverkocht

Beschrijving

Masterclass Mondopeningsritueel

De oud-Egyptische begrafenisrituelen zijn erg omslachtig en vaak ingewikkeld. De talrijke religieuze handelingen, die door speciaal daarvoor opgeleide priesters werden uitgevoerd, staan bol van mythologische toespelingen. Alles werd gedaan om twee doelen te bereiken voor de overledene; de eenwording van het lichaam en het weer kunnen beschikken over de zintuigen. Het begrafenisritueel is in zestien verschillende rituele hoofdgroepen onder te verdelen. Het mondopeningsritueel vormde het sluitstuk van het totale begrafenisritueel. Vlak voordat de mummie in het graf werd achtergelaten voerden priesters het mondopeningsritueel uit. Dit zou ervoor zorgen dat de dode in het Dodenrijk weer over al zijn spieren en zintuigen kon beschikken. Pas dan kon hij aan de maaltijd beginnen, om zo zijn ka-ziel te versterken. Het ritueel werd uitgevoerd door de Sem-priester die werd bijgestaan door de voorleespriester. Dit oude ritueel werd in het Oude Rijk nog uitgevoerd op het ka-beeld van de overledene. Vanaf het Nieuwe Rijk werd het ritueel ook uitgevoerd op de mensvormige mummiekist, die nog steeds als een ‘toet’ evenbeeld van de overledene werd beschouwd. In de magische spreuken die horen bij de vijfenzeventig verschillende handelingen van het mondopeningsritueel wordt veelvuldig verwezen naar de Osirismythe. Daarbij worden de ledematen van het dode lichaam verenigd en zodanig voorbereid dat hij samen met de zonnegod Ra weer tot leven kan worden gewekt. Op dezelfde wijze als bij de vereniging van de ledematen van Osiris laat het mondopeningsritueel de overledene via magische correspondentie weer beschikken over zijn zintuigen. In het bijzonder geldt dit voor de beschikking over de mond, die zowel een spreek- als eetfunctie had.

Het is ook mogelijk om deze masterclass online bij te wonen: Online Masterclass ‘Mondopeningsritueel’.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 10 juni 2023.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Locatie

Caesarzaal op de eerst verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers in het museum bedraagt vijftien personen. Het maximumaantal deelnemers online bedraagt eveneens vijftien personen. De minimale combinatie van live en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de cursus doorgaat.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Mondopeningsritueel' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Vijf dagen voor aanvang van de Masterclass wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van de Masterclass zal per e-mail een hand-out van de twee PowerPointpresentaties worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Zoom

Voorafgaand aan de Masterclass krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat door cursisten kan worden gebruikt wanneer men niet in de gelegenheid is om de lessen in het museum bij te wonen. De online lessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de onlinelessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren.

Video-opname

Bent u niet in de gelegenheid om de Masterclass rechtstreeks bij te wonen? Binnen een dag krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden met daarin een link naar de video-opnames van de twee lessen. Deze link blijft onbeperkt geldig.