Online Masterclass Horus, de zoon van Isis

 60,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

De masterclass Horus, de zoon van Isis wordt uitgezonden op zondag 1 november 2020 vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Van de cursusprijs gaat € 5,- als een donatie naar het Rijksmuseum van Oudheden.

12 op voorraad

Masterclass Horus, de zoon van Isis

Horus, de zoon van Isis en Osiris, is een van de oudste en belangrijkste goden van het oude Egypte. Naar de heersers uit de prehistorie wordt verwezen als ‘de volgelingen van Horus’. De eerste koningen uit de Vroegdynastische Periode stelden zichzelf gelijk aan de god Horus en namen zijn naam op in de koningstitulatuur. Al vroeg in het Oude Rijk werd Horus als een valk uitgebeeld. Het is dan ook waarschijnlijk dat eerdere afbeeldingen van valken de god Horus voorstellen. Zijn naam Her betekent: ‘Hij die ver weg is’ of ‘Hij die er over is’. Dit verwijst naar de valk die op grote hoogte vliegt en scherp kan blijven zien. Horus werd oorspronkelijk in het zuiden van Egypte vereerd, in de plaats Hiërakonpolis het oude Nechen.
De oude mythe over de geboorte van Horus verhaalt hoe zijn moeder Isis zwanger raakt. Door op de fallus van haar vermoorde echtgenoot Osiris plaats te nemen, weet zij met haar vleugels levensadem in de neus van haar man te brengen. Hij heeft voldoende kracht om haar te bezwangeren. Hierop vliegt Isis weg en baart zij haar zoon Horus in de beschermende omgeving van het papyrus in de Nijldelta.
Horus wordt in verschillende hoedanigheden vereerd. Hij wordt als de jonge zonnegod beschouwd en in de ochtend aanbeden als Ra-Horachte, Ra-Horus de Horizontelijke. Horus neemt wraak op de moord op zijn vader en wordt dan Harendotes genoemd, Horus die voor zijn vader opkomt. Ook kan hij als volwassen godheid worden vereerd in de vorm van Harweris, Horus de Oudere. Als kind van Osiris en Isis wordt hij Harpokrates, Horus het kind genoemd. Hij wordt gekenmerkt als een kind met de vinger aan de mond en een jeugdlok. Mede onder invloed van de Grieken ontstonden er in de Ptolemaeën Tijd aanschouwelijke uitbeeldingen van een vruchtbaarheidscultus voor Harpokrates. Horus werd namelijk gezien als de in zijn eigen zoon getransformeerde vruchtbaarheidsgod Osiris. Zo kon het gebeuren dat er een cultus ontstond voor Harpokrates met een stijve fallus.

Datum

Zondag 1 november 2020.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.