Masterclass Egyptische wijsheidsleer

 75,00

De masterclass Egyptische wijsheidsleer vindt op zondag 14 november 2021 plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De entreeprijs tot het museum is niet inbegrepen. Om deel te kunnen nemen aan deze masterclass dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart.
De masterclass is inclusief een syllabus en een lunch in de Leidse binnenstad.

8 op voorraad

Beschrijving

Masterclass Egyptische wijsheidsleer

Wijsheidsleren werden in het Oude Egypte vooral voor onderwijs doeleinden gebruikt. De ethiek in de teksten is gebaseerd op de Maät, de evenwichtige wereldorde. Maar ook de berusting in het lot speelt een grote rol. Traditioneel richt in dit soort wijsheidsleren een koning of een hoge ambtenaar het woord tot zijn zoon of leerling.
De wijsheidsleer van Ptahhotep behoort tot de intellectuele meesterwerken uit het oude Egypte. Zelfs na meer dan vierduizend jaar heeft het zijn moraliserende waarde niet verloren. Voor de juiste interpretatie van enkele ‘maximes’, filosofische adviezen, moeten we ons verplaatsen naar het Oude Rijk. De oorspronkelijke Ouderijks tekst is niet overgeleverd. Er bestaan wel enkele kopieën uit het Middenrijk. Of de tekst oorspronkelijk is ontstaan in de 5de dynastie, ten tijde van Djedkara Isosi, valt niet met zekerheid te bepalen. Wel is het zeker dat de oudste tekstvarianten uit het Middenrijk vele Oudegyptische taalelementen in zich herbergen. Veelal worden namen van personen uit het verleden genoemd om het belang van de spreuken te onderstrepen.
De brief van Hekanacht geeft een levendige indruk van het sociale familieleven op het platteland ten tijde van het Middenrijk. De unieke papyrus is in 1922 in het graf van Meseh te Deir el-Bahri ontdekt. Hekanacht leefde in de tijd van Monthoehotep III aan het eind van de 11de dynastie. De brief is gericht aan Merysoe, de oudste van zijn vijf zonen. Hij geeft hem zakelijke adviezen over het pachten van landbouwgrond en de verdeling van de oogstopbrengst.
Het herstel van centrale koningsmacht aan het begin van het Middenrijk deed een nieuw literair genre ontstaan: de legitimatie van de farao. Een verzameling korte teksten die bekend staan als ‘De vermaningen van Ipoewer’ is daar een voorbeeld van. De enige versie ervan op papyrus wordt in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bewaard. Deze dateert echter van zeshonderd jaar later, uit het Nieuwe Rijk. Het betreft namelijk een oefentekst voor gebruik op school. Het handschrift is genoemd naar de eerste regel van de eerste tekst: Wat Ipoewer antwoordde aan de farao. De auteurs betreuren het verlies van oude waarden uit het Oude Rijk en de chaos die daaruit voortvloeit. Dit gestileerde ooggetuigenverslag van een periode van burgeroorlog pleit voor herstel van het centrale gezag en voor loyaliteit aan de koning. Ten onrechte wordt deze tekst wel in verband gebracht met de Bijbelse plagen die Egypte zouden hebben geteisterd.

Het is ook mogelijk om deze masterclass geheel online bij te wonen. Zie hiervoor Online Masterclass Egyptische wijsheidsleer.

Extra informatie

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Datum

Zondag 14 november 2021.

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de masterclass doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan de masterclass deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, dan wordt de masterclass niet in datum verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Egyptische wijsheidsleer' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van de masterclass zal per e-mail een hand-out van de twee PowerPointpresentaties worden toegezonden in de vorm van een pdf.