Online Masterclass De Ptolemaeën Tijd

 60,00

De masterclass De Ptolemaeën Tijd wordt uitgezonden op zondag 18 april 2021 vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Van de cursusprijs gaat € 5,- als een donatie naar het Rijksmuseum van Oudheden.

16 op voorraad

Beschrijving

Masterclass De Ptolemaeën Tijd

Alexander de Grote, koning van Macedonië, veroverde in 332 v.Chr. Egypte op de Perzen. De Egyptenaren verwelkomden Alexander als hun bevrijder. Zij gaven hem de titels Horus en Amon-Ra, om aan te geven dat hij de nieuwe farao van Egypte was. Als nieuwe residentie werd de stad Alexandrië gesticht. In Memfis en Pelusium installeerde hij militaire garnizoenen. Alexander verliet nog datzelfde jaar Egypte om zijn zegetocht door het Oude Nabije Oosten voort te zetten. Het burgerlijk bestuur van het land liet hij in handen van de Egyptenaren zelf. Na de dood van Alexander de Grote in 323 v.Chr. regeerde een oud-generaal van Alexander, Perdiccas, over het machtige Macedonische rijk. Hij stelde een andere oud-generaal van Alexander aan als gouverneur van Egypte, Ptolemaios genaamd. In datzelfde jaar nog vestigde Ptolemaios zijn eigen macht in Egypte. In 305 v.Chr. nam hij zelfs de Egyptische koningstitulatuur aan waarmee een nieuwe dynastie in het leven werd geroepen. Deze dynastie der Ptolemaeën zou tot 30 v.Chr. standhouden en over Egypte heersen.
Lange tijd bleef Alexandrië het belangrijkste internationale centrum van kennis en cultuur. Dit was vooral het werk van de Ptolemaeïsche vorsten die wetenschap en cultuur stimuleerden. Zij hoopten daarmee aanzien te verwerven onder de hellenistische buurkoninkrijken. De havenstad stond ook bekend om een van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid, de vuurtoren van Alexandrië. De Macedonische bezetters lieten de oude Egyptische religieuze opvattingen vrijwel onaangetast. De Ptolemaeën lieten op verscheidene plaatsen in Egypte enorme tempels verrijzen. De Egyptenaren erkenden de nieuwe heersers en beeldden de overleden Ptolemaeïsche koningen op tempelreliëfs naast de vroegere farao’s af. In de open hoven van de tempels stonden vaak reusachtige beelden opgesteld van de nog levende Ptolemaeïsche koningen die door de Egyptenaren werden vereerd.

Extra informatie

Datum

Zondag 18 april 2021.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.