Masterclass De Libische dynastie

 75,00

De masterclass De Libische dynastie vindt op zondag 27 maart 2022 plaats in de Nehalenniazaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De entreeprijs tot het museum is niet inbegrepen. Om deel te kunnen nemen aan deze masterclass dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart.
De masterclass is inclusief een syllabus en een lunch in de Leidse binnenstad.

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt gebruik van het coronatoegangsbewijs. Bezoekers wordt gevraagd een QR-code te laten scannen bij de kassa van het museum. Daarbij kan het voorkomen dat een ID-bewijs wordt gecontroleerd. Kijk voor meer informatie op coronacheck.nl.

11 op voorraad

Beschrijving

Masterclass De Libische dynastie

De Libische dynastie is de 22ste dynastie van Egypte en maakt onderdeel uit van het tijdperk dat in de egyptologie wordt aangeduid als de Derde Tussenperiode. De Libische dynastie wordt gerekend van 948 tot 715 v.Chr.. Het is voor Egypte een onrustige tijd. Het land wordt feitelijk bestuurd door twee koningshuizen. In de Deltastad Tanis resideren de officiële koningen. In het zuidelijke Thebe waren in navolging van de 21ste dynastie tegenkoningen aan de macht. Zij waren afkomstig uit de families van de hogepriesters uit Thebe, Memfis en Herakleopolis. De eerste Thebaanse hogepriester die zelf de titel van vorst opeiste was Harsiëse, de eerste koning van de 23ste dynastie. Sjosjenq I, wordt beschouwd als de eerste farao van de Libische dynastie. Hij  stamde af van de Mesjwesj, een nomadenstam uit het gebied ten westen van de Nijldelta. Toen de hogepriesterlijke opvolging in Thebe uitstierf en tot een einde kwam, maakte hij van de situatie gebruik door zijn zoon aldaar te installeren en op die manier weer een eenheid van Egypte te maken. Ook ondernam hij een militaire campagne in de Levant en werd de handel met Byblos en de Feniciërs hervat. Door deze handelsactiviteiten nam de welvaart in Egypte toe. Dit kwam vooral in hernieuwde bouwactiviteit tot uitdrukking. Tijdens de regering van Takelot I ontstond er opnieuw onrust in het land. Zijn zoon, Osorkon II, was benoemd tot hogepriester van Amon in Thebe. Dit werd niet geaccepteerd door de Thebaanse bevolking. Een lange periode van burgeroorlog volgde. Vanaf de regering van Osorkon II hadden diverse rivalen het voorzien op de macht over Egypte. De eerste was Pedoebast I die tot de 23ste dynastie wordt gerekend. Deze dynastie werd naast de 22ste dynastie getolereerd. Tegen het einde van de 8ste eeuw v.Chr. regeerden diverse koningen gelijktijdig het land, en verliepen de 22ste, 23ste en 24ste dynastie parallel aan elkaar. In 770 v.Chr. wist de Nubische koning Kasjta, vanuit het zuiden, Egyptisch grondgebied tot aan het huidige Assoean te veroveren. Deze Nubische vorst maakte de weg vrij voor de zwarte farao’s van de 25ste dynastie van Egypte.

Het is ook mogelijk om deze masterclass geheel online bij te wonen. Zie hiervoor Online Masterclass De Libische dynastie.

Extra informatie

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Datum

Zondag 27 maart 2022.

Locatie

Nehalenniazaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Coronacheck

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt gebruik van het coronatoegangsbewijs. Bezoekers wordt gevraagd een QR-code te laten scannen bij entree van het museum. Daarbij kan het voorkomen dat een ID-bewijs wordt gecontroleerd. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl/.
Verder dient iedereen anderhalve meter afstand bewaren. Ook zal iedereen die ouder is dan 13 jaar een mondkapje moeten dragen in het museum. Het mondkapje mag af wanneer men gaat zitten in de cursuszaal of in het museumcafé.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de masterclass doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan de masterclass deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, dan wordt de masterclass niet in datum verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'De Libische dynastie' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van de masterclass zal per e-mail een hand-out van de twee PowerPointpresentaties worden toegezonden in de vorm van een pdf.