Masterclass Alexandrië

 79,00

De masterclass Alexandrië vindt op zaterdag 25 maart 2023 plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De entreeprijs tot het museum is niet inbegrepen. Om deel te kunnen nemen aan deze masterclass dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart.
De masterclass is inclusief een syllabus en een lunch in de Leidse binnenstad.

3 op voorraad

Beschrijving

Masterclass Alexandrië

Alexander de Grote, koning van Macedonië, veroverde in 332 v.Chr. Egypte op de Perzen. De Egyptenaren verwelkomden Alexander als hun bevrijder. Als nieuwe residentie werd de stad Alexandrië gesticht. Na de dood van Alexander in 323 v.Chr. werd Ptolemaeus, een oud-generaal uit het leger van Alexander, aangesteld tot gouverneur van Egypte. In 305 v.Chr. nam hij zelfs de Egyptische koningstitulatuur aan waarmee een nieuwe dynastie in het leven werd geroepen. Tijdens de regering van Ptolemaeus I werd de in Egypte aanwezige Griekse bevolking aangemoedigd om zich in Alexandrië te vestigen. Om een brug te vormen tussen de religie en cultuur van de Grieken en die van de Egyptenaren werd er een nieuwe cultus gesticht. Een nieuwe drie-eenheid werd gevormd door Serapis als vader, Isis als moeder en Harpocrates als kind. De god Serapis was een mengvorm van de Egyptische godheid Osiris-Apis en de Griekse oppergod Zeus. De Macedonische bezetters lieten daarmee de oude Egyptische religieuze opvattingen vrijwel onaangetast. De Ptolemaeën lieten daarnaast op verscheidene plaatsen in Egypte enorme tempels verrijzen, zo ook in Alexandrië. Ook lange tijd daarna, tijdens de Romeinse overheersing van Egypte, bleef Alexandrië het belangrijkste internationale centrum van kennis en cultuur. Dit was vooral het werk van de Ptolemaeïsche vorsten die wetenschap en cultuur hadden gestimuleerd. De Bibliotheek van Alexandrië was een van de belangrijkste bibliotheken uit de geschiedenis. Deze is in een brand verwoest, waarbij een ongekende schat aan kennis verloren is gegaan. De havenstad stond ook bekend om een van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid, de vuurtoren van Alexandrië.

Het is ook mogelijk om deze masterclass online bij te wonen: Online Masterclass ‘Alexandrië’.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 25 maart 2023.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Locatie

Caesarzaal op de eerst verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers aan de fysieke cursus in het museum bedraagt vijftien personen. De minimale combinatie van fysiek en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de Masterclass doorgang kan vinden. Het maximumaantal deelnemers aan deze hybride combinatie bedraagt dertig cursisten.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Alexandrië' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van de masterclass zal per e-mail een hand-out van de twee PowerPointpresentaties worden toegezonden in de vorm van een pdf.