Lezingencyclus ‘Mystiek van het Oude Egypte’

 260,00

De lezingencyclus ‘Mystiek van het Oude Egypte’ beslaat tien lezingen en gaat op zondag 26 september 2021 om 14.00 uur van start in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

8 op voorraad

Beschrijving

Mystiek van het Oude Egypte

In het oude Egypte maakte mystiek een belangrijke onderdeel uit van een religieuze cultuur. Orde en regelmaat in de maatschappij werd als het hoogste goed nagestreefd. Volgens de Egyptenaren was de wereld uit de oerchaos geschapen door de zonnegod Ra-Atoem, maar iets van die chaos was nog steeds aanwezig en bedreigde de schepping. Met rituelen probeerden de priesters in de tempels de kosmos in evenwicht te houden. Dit deden zij door voedseloffers voor de goden, en door het ritueel vernietigen van beeldjes van vijanden. Alles wat de mens omringde of waar men zich in het oude Egypte tijdens het dagelijks leven mee bezighield, stond in relatie tot de goddelijke harmonie. Te denken valt aan de overgangen van ziekte naar gezond zijn, van oorlog naar vrede, van armoede naar welvaart of van de dood naar een wedergeboorte. In tien lezingen wordt de mystiek van het oude Egypte besproken.

Lezing 1 – Piramiden en wedergeboorte op zondag 26 september 2021.
Lezing 2 – Mummies en sarcofagen op zondag 7 november 2021.
Lezing 3 – Raadselen rondom Toetanchamon op zondag 12 december 2021.
Lezing 4 – Achnaton en de zonnecultus op zondag 16 januari 2022.
Lezing 5 – Maät, godin van harmonie op zondag 30 januari 2022.
Lezing 6 – Tempelrituelen  op zondag 6 februari 2022.
Lezing 7 – Onder zand bedolven op zondag 6 maart 2022.
Lezing 8 – Beeldsymboliek op zondag 20 maart 2022.
Lezing 9 – Van astronomie naar astrologie op zondag 3 april 2022.
Lezing 10 – Egypte en esoterische stromingen op zondag 17 april 2022.

Aanmelden voor losse lezingen kan vanaf zondag 12 september 2021. Dit is afhankelijk van de dan beschikbare plaatsen. Per lezing betaalt u dan € 25,-. De syllabus Mystiek van het Oude Egypte is daarbij niet inbegrepen. Vanaf zondag 12 september 2021 kan ook de syllabus voor € 20,- als een pdf-bestand worden besteld.

Extra informatie

Tijden

Zondagmiddag 14.00-16.00 uur.

Data

Lezing 1 – Piramiden en wedergeboorte op zondag 26 september 2021 in de Leemanszaal.
Lezing 2 – Mummies en sarcofagen op zondag 7 november 2021 in de Caesarzaal.
Lezing 3 – Raadselen rondom Toetanchamon op zondag 12 december 2021 in de Nehalenniazaal.
Lezing 4 – Achnaton en de zonnecultus op zondag 16 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 5 – Maät, godin van harmonie op zondag 30 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 6 – Tempelrituelen  op zondag 6 februari 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 7 – Onder zand bedolven op zondag 6 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 8 – Beeldsymboliek op zondag 20 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 9 – Van astronomie naar astrologie op zondag 3 april 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 10 – Egypte en esoterische stromingen op zondag 17 april 2022 in de Nehalenniazaal.

Locatie

Leemanszaal, Caesarzaal en Nehalenniazaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Coronacheck

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt geen gebruik van het coronatoegangsbewijs. De cursisten hoeven dus geen QR-code te laten scannen bij de kassa van het museum. Het museumcafé maakt wel gebruik van het coronatoegangsbewijs (zij volgen de horecaregels). Indien u als cursist plaats willen nemen in het museumcafé, dient u een QR-code te laten scannen. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl/.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de lezingencyclus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van live en online deelnemers dient tien personen te zijn, voordat een lezing doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig personen. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal deelnemers dat live in het Rijksmuseum van Oudheden een lezing bijwoont, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de lezingen niet in data verschoven, maar aan alle deelnemers online aangeboden.

Schriftelijk materiaal

De syllabus 'Mystiek van het Oude Egypte' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste lezing. Ook wordt deze syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De tien lezingen in het Rijksmuseum van Oudheden kunnen gelijktijdig online worden bijgewoond via zoom. Enkele dagen na een lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.