Lezingencyclus ‘Mystiek van het Oude Egypte’

De lezingencyclus ‘Mystiek van het Oude Egypte’ beslaat tien lezingen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De lezingen kunnen apart worden geboekt. De lezingen kunnen ook online worden bijgewoond.

De eerstvolgende lezing is getiteld Maät, godin van harmonie en vindt plaats op zondag 30 januari 2022.

Beschrijving

Mystiek van het Oude Egypte

In het oude Egypte maakte mystiek een belangrijk onderdeel uit van een religieuze cultuur. Orde en regelmaat in de maatschappij werd als het hoogste goed nagestreefd. Volgens de Egyptenaren was de wereld uit de oerchaos geschapen door de zonnegod Ra-Atoem, maar iets van die chaos was nog steeds aanwezig en bedreigde de schepping. Met rituelen probeerden de priesters in de tempels de kosmos in evenwicht te houden. Dit deden zij door voedseloffers voor de goden, en door het ritueel vernietigen van beeldjes van vijanden. Alles wat de mens omringde of waar men zich in het oude Egypte tijdens het dagelijks leven mee bezighield, stond in relatie tot de goddelijke harmonie. Te denken valt aan de overgangen van ziekte naar gezond zijn, van oorlog naar vrede, van armoede naar welvaart of van de dood naar een wedergeboorte. In tien lezingen wordt de mystiek van het oude Egypte besproken.

U kunt zich ook aanmelden voor losse lezingen, de kosten bedragen dan € 25,- per lezing. De syllabus Mystiek van het Oude Egypte is daarbij niet inbegrepen. U kunt deze syllabus voor € 20,- als een pdf-bestand apart bestellen.

Lezing 1 – Piramiden en wedergeboorte op zondag 26 september 2021.
Lezing 2 – Mummies en sarcofagen op zondag 7 november 2021.
Lezing 3 – Raadselen rondom Toetanchamon op zondag 12 december 2021.
Lezing 4 – Achnaton en de zonnecultus op zondag 16 januari 2022.
Lezing 5 – Maät, godin van harmonie op zondag 30 januari 2022.
Lezing 6 – Tempelrituelen op zondag 6 februari 2022.
Lezing 7 – Onder zand bedolven op zondag 6 maart 2022.
Lezing 8 – Beeldsymboliek op zondag 20 maart 2022.
Lezing 9 – Van astronomie naar astrologie op zondag 3 april 2022.
Lezing 10 – Egypte en esoterische stromingen op zondag 24 april 2022.

Extra informatie

Tijden

Zondagmiddag 14.00-16.00 uur.

Data

Lezing 1 – Piramiden en wedergeboorte op zondag 26 september 2021 in de Leemanszaal.
Lezing 2 – Mummies en sarcofagen op zondag 7 november 2021 in de Caesarzaal.
Lezing 3 – Raadselen rondom Toetanchamon op zondag 12 december 2021 in de Nehalenniazaal.
Lezing 4 – Achnaton en de zonnecultus op zondag 16 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 5 – Maät, godin van harmonie op zondag 30 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 6 – Tempelrituelen  op zondag 6 februari 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 7 – Onder zand bedolven op zondag 6 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 8 – Beeldsymboliek op zondag 20 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 9 – Van astronomie naar astrologie op zondag 3 april 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 10 – Egypte en esoterische stromingen op zondag 24 april 2022 in de Leemanszaal.

Locatie

Leemanszaal, Caesarzaal en Nehalenniazaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Coronacheck

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt gebruik van het coronatoegangsbewijs. Bezoekers wordt gevraagd een QR-code te laten scannen bij entree van het museum. Daarbij kan het voorkomen dat een ID-bewijs wordt gecontroleerd. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl/.
Verder dient iedereen anderhalve meter afstand bewaren. Ook zal iedereen die ouder is dan 13 jaar een mondkapje moeten dragen in het museum. Het mondkapje mag af wanneer men gaat zitten in de cursuszaal of in het museumcafé.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de lezingencyclus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van live en online deelnemers dient tien personen te zijn, voordat een lezing doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig personen. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal deelnemers dat live in het Rijksmuseum van Oudheden een lezing bijwoont, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de lezingen niet in data verschoven, maar aan alle deelnemers online aangeboden.

Schriftelijk materiaal

De syllabus 'Mystiek van het Oude Egypte' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste lezing. Ook wordt deze syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De tien lezingen in het Rijksmuseum van Oudheden kunnen gelijktijdig online worden bijgewoond via zoom. Enkele dagen na een lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.