Lezingencyclus ‘Mystiek van het Oude Egypte’

 260,00

De lezingencyclus ‘Mystiek van het Oude Egypte’ beslaat tien lezingen en gaat op zondag 26 september 2021 van start in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

17 op voorraad

Beschrijving

Mystiek van het Oude Egypte

In het oude Egypte maakte mystiek een belangrijke onderdeel uit van een religieuze cultuur. Orde en regelmaat in de maatschappij werd als het hoogste goed nagestreefd. Volgens de Egyptenaren was de wereld uit de oerchaos geschapen door de zonnegod Ra-Atoem, maar iets van die chaos was nog steeds aanwezig en bedreigde de schepping. Met rituelen probeerden de priesters in de tempels de kosmos in evenwicht te houden. Dit deden zij door voedseloffers voor de goden, en door het ritueel vernietigen van beeldjes van vijanden. Alles wat de mens omringde of waar men zich in het oude Egypte tijdens het dagelijks leven mee bezighield, stond in relatie tot de goddelijke harmonie. Te denken valt aan de overgangen van ziekte naar gezond zijn, van oorlog naar vrede, van armoede naar welvaart of van de dood naar een wedergeboorte. In tien lezingen wordt de mystiek van het oude Egypte besproken.

Lezing 1 – Piramiden en wedergeboorte op zondag 26 september 2021.
Lezing 2 – Mummies en sarcofagen op zondag 7 november 2021.
Lezing 3 – Raadselen rondom Toetanchamon op zondag 12 december 2021.
Lezing 4 – Achnaton en de zonnecultus op zondag 16 januari 2022.
Lezing 5 – Maät, godin van harmonie op zondag 30 januari 2022.
Lezing 6 – Tempelrituelen  op zondag 6 februari 2022.
Lezing 7 – Onder zand bedolven op zondag 6 maart 2022.
Lezing 8 – Beeldsymboliek op zondag 20 maart 2022.
Lezing 9 – Van astronomie naar astrologie op zondag 3 april 2022.
Lezing 10 – Egypte en esoterische stromingen op zondag 17 april 2022.

Aanmelden voor losse lezingen kan pas vanaf twee weken voor aanvang van de lezingencyclus. Dit is afhankelijk van de dan beschikbare plaatsen. Per lezing betaalt u dan € 25,-. De syllabus Mystiek van het Oude Egypte is daarbij niet inbegrepen. Vanaf zondag 12 september 2021 kan de syllabus voor € 20,- als een pdf-bestand worden besteld.

Extra informatie

Lestijden

Zondagmiddag 14.00-16.00 uur.

Data

Lezing 1 – Piramiden en wedergeboorte op zondag 26 september 2021 in de Leemanszaal.
Lezing 2 – Mummies en sarcofagen op zondag 7 november 2021 in de Caesarzaal.
Lezing 3 – Raadselen rondom Toetanchamon op zondag 12 december 2021 in de Nehalenniazaal.
Lezing 4 – Achnaton en de zonnecultus op zondag 16 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 5 – Maät, godin van harmonie op zondag 30 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 6 – Tempelrituelen  op zondag 6 februari 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 7 – Onder zand bedolven op zondag 6 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 8 – Beeldsymboliek op zondag 20 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 9 – Van astronomie naar astrologie op zondag 3 april 2022 in de Nehalenniazaal.
Lezing 10 – Egypte en esoterische stromingen op zondag 17 april 2022 in de Nehalenniazaal.

Locatie

Leemanszaal, Caesarzaal en Nehalenniazaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat een cursus doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan een cursusles deelneemt, op twintig worden gesteld. Bij een onverhoopte verlenging van de coronamaatregelen, wordt het klassikale deelnemersaantal teruggebracht naar tien. Het aantal online deelnemers zal vanaf dat moment maximaal twintig gaan bedragen. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de cursuslessen niet in data verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De syllabus 'Mystiek van het Oude Egypte' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste lezing. Ook wordt deze syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.