Lezing Raadselen rondom Toetanchamon

De lezing ‘Raadselen rondom Toetanchamon’ heeft plaats gevonden op zondag 12 december 2021 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Mystiek van het Oude Egypte.

Beschrijving

De mogelijkheid bestond om deze lezing gelijktijdig online bij te wonen: Online lezing Raadselen rondom Toetanchamon.

Lezing: Raadselen rondom Toetanchamon

Het graf KV62 van de jonggestorven farao Toetanchamon staat de laatste jaren weer volop in de belangstelling. Dit eens te meer omdat in het komende jaar het precies 100 jaar geleden is dat de Brit Howard Carter het beroemde graf in het Dal der Koningen heeft ontdekt. Sinds de sensationele ontdekking van het graf stapelen de raadselen zich op. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd gesproken over de ‘vloek van de farao’ nadat de geldschieter van de opgraving, Lord Carnarvon plotseling overleed. De grootste raadselen doen zich echter voor rondom de mummie van Toetanchamon. Wat kunnen we inmiddels zeggen over de doodsoorzaak? En levert het recente DNA-onderzoek aan zijn mummie voldoende bewijs op voor de identiteit van zijn ouders? In de zomer van 2015 lanceerde de Britse egyptoloog Dr. Nicholas Reeves een spraakmakende theorie dat het graf KV62 nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Is het mogelijk dat koningin Nefertiti achter de grafwanden begraven ligt? Een verbluffende ontdekking lijkt ook te zijn gedaan in 2020 door de Amerikaanse egyptoloog Dr. Raymond Johnson. Op basis van voorstellingen op hergebruikte bouwblokken is hij ervan overtuigd dat Toetanchamon als jonge koning actief heeft deelgenomen aan militaire campagnes en veldslagen. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat de verwondingen die zijn geconstateerd aan de mummie van Toetanchamon, tijdens een van deze gevechten zijn ontstaan en mogelijk hebben geleid tot zijn vroegtijdige dood.

Extra informatie

Datum

Zondag 12 december 2021.

Aanvang

14.00 uur.

Locatie

Nehalenniazaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Coronacheck

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt gebruik van het coronatoegangsbewijs. Bezoekers wordt gevraagd een QR-code te laten scannen bij entree van het museum. Daarbij kan het voorkomen dat een ID-bewijs wordt gecontroleerd. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl/.
Verder dient iedereen anderhalve meter afstand bewaren. Ook zal iedereen die ouder is dan 13 jaar een mondkapje moeten dragen in het museum. Het mondkapje mag af wanneer men gaat zitten in de cursuszaal of in het museumcafé.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de lezingencyclus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.
Als u eenmalig een lezing bijwoont, maakt u ook gebruik van een Museumkaart of betaalt u de normale entreeprijs tot het museum.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen.

Hand-out

Na afloop van de lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De lezing in het Rijksmuseum van Oudheden kan gelijktijdig online worden bijgewoond via zoom. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.