Lezing Onder de Zon van Amarna

De lezing ‘Onder de Zon van Amarna’ vond plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden op zaterdag 17 december 2022.
Deze lezing maakt namelijk onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing online bij te wonen: Onlinelezing Onder de Zon van Amarna.

Lezing: Onder de Zon van Amarna

Tegen alle regels in brak farao Amenhotep IV in zijn vijfde regeringsjaar definitief met de traditionele Egyptische goden. Hij veranderde niet alleen zijn naam in Achnaton maar vestigde ook zijn nieuwe hoofdstad in Achetaton, het huidige Tell el-Amarna in Midden-Egypte. Uit teksten in de rotsgraven van Amarna blijkt dat volgens de nieuwe geloofsopvattingen zowel de zichtbare zonneschijf Aton als ook Achnaton zelf van Maät, oftewel ‘Waarheid’ leven. Voorheen werden alleen de goden als ontvangers van Maät beschouwd. Achnaton’s onderdanen bieden hem Maät aan omdat zij ‘weten dat hij daarvan leeft’. In ruil daarvoor schenkt de koning ook Maät aan de wereld terug. Het principe van Maät is meer dan alleen waarheid en gerechtigheid. Het staat ook voor orde en harmonie en lag blijkbaar zo verankerd in zijn koningschap, dat Achnaton geen behoefte meer voelde aan het uitwerken van een dodengeloof. Als spil van de wereld zorgde de hemelse en de aardse zonnegod Aton zowel voor de orde onder de levenden als onder de doden.
De Amarnaperiode bestreek zeventien jaar waarin farao Achnaton samen met zijn koningin Nefertiti over Egypte regeerde. Aan het begin van de Amarnaperiode onderging Egypte een enorme culturele verandering. De drijvende kracht achter deze verandering kwam niet van buiten de Egyptische samenleving, maar juist van binnenuit. De veranderingen zijn niet alleen waar te nemen op het vlak van de godsdienst, maar ook in de kunststijl en architectuur, de iconografie en de inhoud van de hymnen aan de zonnegod. De nieuwe godsdienst was zeer restrictief en diende ertoe Achnaton en Nefertiti te verheffen boven hun onderdanen. Uit dit nieuwe denken vloeide een grote onderdanigheid bij de bevolking voort.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 17 december 2022.

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen.

Hand-out

Na afloop van de lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

Enkele dagen voorafgaand aan de lezing krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men zou kunnen gebruiken wanneer men niet in de gelegenheid is om de lezing in het museum bij te wonen. De lezing kan namelijk ook gelijktijdig online worden gevolgd. Daarnaast krijgt iedere deelnemer na afloop van de lezing een e-mailbericht toegezonden met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.