Lezing Mummies en sarcofagen

De lezing ‘Mummies en sarcofagen’ heeft plaats gevonden op zondag 7 november 2021 in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Mystiek van het Oude Egypte.

Beschrijving

De mogelijkheid bestond om deze lezing gelijktijdig online bij te wonen: Online lezing Mummies en sarcofagen.

Lezing: Mummies en sarcofagen

Hoewel mummies zwijgen, vertellen ze ons vaak interessante verhalen. Egyptoloog Huub Pragt vertelt u hoe en waarom de Oude Egyptenaren hun lichamen balsemden. Ook de functie van de magische amuletten, de rituelen rondom de begrafenis en de offercultus voor de overledene worden uitgebreid besproken. Vanaf de zeventiende eeuw vormden mummies een geliefd verzamelobject. Vele graven werden leeggeplunderd en via de kunsthandel zijn mummies en sarcofagen in privéverzamelingen en musea terechtgekomen. Tot ongeveer honderd jaar geleden werden mummies nog letterlijk uit de doeken gedaan. Nog steeds willen mummieonderzoekers meer te weten komen over hoe de oude Egyptenaren leefden. In Egypte worden archeologische opgravingen gedaan. Soms komen daarbij ook mummies aan het licht. Door mummies te onderzoeken komen we meer te weten over het leven van de oude Egyptenaren.

Extra informatie

Datum

Zondag 7 november 2021.

Aanvang

14.00 uur.

Locatie

Cleopatrazaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Coronacheck

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt gebruik van het coronatoegangsbewijs. Bezoekers wordt gevraagd een QR-code te laten scannen bij de kassa van het museum. Daarbij kan het voorkomen dat een ID-bewijs wordt gecontroleerd. Het museumcafé maakt apart gebruik van het coronatoegangsbewijs (zij volgen de horecaregels). Indien u als cursist plaats willen nemen in het museumcafé, dient u opnieuw uw QR-code te laten scannen. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl/.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de lezingencyclus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.
Als u eenmalig een lezing bijwoont, betaalt u de normale entreeprijs tot het museum.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen.

Hand-out

Na afloop van de lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De lezing in het Rijksmuseum van Oudheden kan gelijktijdig online worden bijgewoond via zoom. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.