Lezing De schepping volgens de Egyptenaren

De lezing ‘De schepping volgens de Egyptenaren’ vond plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden op zaterdag 17 september 2022.
De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing online bij te wonen: Onlinelezing De schepping volgens de Egyptenaren.

Lezing: De schepping volgens de Egyptenaren

Het verhaal over de schepping kon in het oude Egypte op verschillende manieren worden verteld. Zo had ieder belangrijk religieus centrum in het land een eigen scheppingsleer waarin steeds eenzelfde thema terugkwam. De Egyptenaren zagen het vestigen van Maät, de goddelijke orde en regelmaat als het belangrijkste gemeengoed binnen de dagelijks vernieuwde schepping van de kosmos. De schepping werd steeds bedreigd door de krachten van de chaos, het Oudegyptische Isfet. Deze chaos werd in de scheppingsverhalen Noen genoemd en voorgesteld als een uitgestrekte watermassa. Vanuit dit oerwater ontstond de oerheuvel. Dit was voor de Oude Egyptenaren een bekend natuurverschijnsel. Ieder jaar opnieuw kwamen bij het terugtrekken van het overstromingswater van de Nijl stukken land boven water. De Egyptenaren zagen daarom hun wereld als een groot eiland dat werd doorsneden door de rivier de Nijl. Boven de aarde bevond zich het oerwater Noen in het lichaam van de hemelgodin Noet. Deze godin strekte zich over de aardgod Geb uit. Tussen hen in bevond zich het ‘lege’ luchtdeel dat Sjoe werd genoemd. In het lichaam van de hemelgodin Noet dreven ontelbare sterren die bij het vallen van de nacht aan de buitenkant van haar lichaam zichtbaar werden. Wanneer in de ochtend de zon uit het lichaam van Noet werd geboren, verdwenen de sterren weer in haar lichaam.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 17 september 2022.

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen.

Hand-out

Na afloop van de lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

Enkele dagen voorafgaand aan de lezing krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men zou kunnen gebruiken wanneer men niet in de gelegenheid is om de lezing in het museum bij te wonen. De lezing kan namelijk ook gelijktijdig online worden gevolgd. Daarnaast krijgt iedere deelnemer na afloop van de lezing een e-mailbericht toegezonden met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.