Lezing De piramidebouwers

De lezing ‘De piramidebouwers’ vond plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden op zaterdag 29 oktober 2022.
De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing online bij te wonen: Onlinelezing De piramidebouwers.

Lezing: De piramidebouwers

De Egyptenaren staan bekend om de bouw van hun indrukwekkende piramides, de markante grafbouwwerken voor de koningen die leefden als goden op aarde. Piramides maakten steeds onderdeel uit van een groter geheel. Door de dodentempelcomplexen te bestuderen, is het mogelijk een helder beeld te vormen van de functie van de koningspiramides uit het Oude Egypte. Uit de Egyptische geschreven bronnen komt naar voor dat de piramide als bouwwerk verwijst naar de scheppingsheuvel die is opgerezen uit het oerwater. Op basis van archeologisch en bouwkundig onderzoek is tegenwoordig veel bekend over de technieken die bij de bouw zijn toegepast. Verscheidene theorieën over de bouwmethodiek zullen tijdens deze lezing de revue passeren. De meest recente is die van de Nederlander Bernard Mullers. Hij gaat uit van een systeem waarbij bouwblokken in een kantelliftkooi omhoog zijn gebracht. Zo zal ook de theorie van Fehmi Krasniqi onder de loep worden genomen. In zijn documentaire Great Pyramid K2019 gaat hij ervan uit dat de Egyptenaren over een technologie beschikten waarbij de bouwblokken uit geopolymeer werden vervaardigd. Tijdens deze lezing zullen ook andere oude beschavingen worden belicht die piramides hebben gebouwd. Zo zullen ook de achtergronden worden besproken van de piramides uit Napata en Meroë (Soedan), Güímar (Canarische Eilanden), Xi’an (China), Cholula, Teotihuacan en Chichén Itzá (Mexico) en Austerlitz (Nederland).

Extra informatie

Datum

Zaterdag 29 oktober 2022.

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Aanvang

14.30 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen.

Hand-out

Na afloop van de lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

Enkele dagen voorafgaand aan de lezing krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men zou kunnen gebruiken wanneer men niet in de gelegenheid is om de lezing in het museum bij te wonen. De lezing kan namelijk ook gelijktijdig online worden gevolgd. Daarnaast krijgt iedere deelnemer na afloop van de lezing een e-mailbericht toegezonden met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.