Lezing Achnaton en de zonnecultus

De lezing ‘Achnaton en de zonnecultus’ heeft online plaats gevonden op zondag 16 januari 2022. De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Mystiek van het Oude Egypte.

Beschrijving

Lezing: Achnaton en de zonnecultus

Tegen alle regels in nam Amenhotep IV bij zijn troonsbestijging een priestertitel op in zijn koningstitulatuur. Deze priestertitel luidde: ‘Hogepriester van Ra-Horachte die zich verheugt in de horizon, in zijn naam van Sjoe die in de Aton is’. In zijn vijfde regeringsjaar brak de farao definitief met de traditionele goden. Hij veranderde niet alleen zijn naam in Achnaton maar vestigde ook zijn nieuwe hoofdstad in Achetaton, het huidige Tell el-Amarna in Midden-Egypte. Uit teksten in de rotsgraven van Amarna blijkt dat volgens de nieuwe geloofsopvattingen zowel de zichtbare zonneschijf Aton als ook Achnaton zelf van Maät, oftewel ‘Waarheid’ leven. Voorheen werden alleen de goden als ontvangers van Maät beschouwd. Achnaton’s onderdanen bieden hem Maät aan omdat zij ‘weten dat hij daarvan leeft’. In ruil daarvoor schenkt de koning ook Maät aan de wereld terug. Het principe van Maät is meer dan alleen waarheid en gerechtigheid. Het staat ook voor orde en harmonie en ligt blijkbaar zo verankerd in zijn koningschap, dat Achnaton geen behoefte meer voelt aan het uitwerken van een dodengeloof. Als spil van de wereld zorgen de hemelse en de aardse zonnegod zowel voor de orde onder de levenden als onder de doden. Uit dit nieuwe denken vloeit een grote onderdanigheid bij de bevolking voort.

Extra informatie

Datum

Zondag 16 januari 2022.

Aanvang

14.00 uur.

Locatie

Nehalenniazaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Coronacheck

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt gebruik van het coronatoegangsbewijs. Bezoekers wordt gevraagd een QR-code te laten scannen bij entree van het museum. Daarbij kan het voorkomen dat een ID-bewijs wordt gecontroleerd. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl/.
Verder dient iedereen anderhalve meter afstand bewaren. Ook zal iedereen die ouder is dan 13 jaar een mondkapje moeten dragen in het museum. Het mondkapje mag af wanneer men gaat zitten in de cursuszaal of in het museumcafé.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de lezingencyclus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.
Als u eenmalig een lezing bijwoont, maakt u ook gebruik van een Museumkaart of betaalt u de normale entreeprijs tot het museum.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen.

Hand-out

Na afloop van de lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De lezing in het Rijksmuseum van Oudheden kan gelijktijdig online worden bijgewoond via zoom. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.