Online Lente Driedaagse 2021 ‘Egypte in het RMO’

 165,00

De Lente Driedaagse 2021 ‘Egypte in het RMO’ is een online cursus van drie opeenvolgende dagen die start op donderdag 6 mei 2021. De zes lessen worden uitgezonden vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Van de cursusprijs gaat € 15,- als een donatie naar het Rijksmuseum van Oudheden.

17 op voorraad

Beschrijving

Lente Driedaagse 2021 ‘Egypte in het RMO’

In de 17de eeuw begonnen Hollandse zeelui en kooplieden oud-Egyptische voorwerpen te verzamelen om ze te verkopen in eigen land. Een van de eerste Hollandse Egypte-reizigers was de koopman David le Leu de Wilhem in 1620-1621. Hij schonk de toenmalige Leidse hogeschool (later universiteit) een mummie en enkele andere voorwerpen om die te tonen in het Theatrum Anatomicum. Zo werd met een kleine verzameling Egyptische oudheden het fundament gelegd voor de archeologische nieuwsgierigheid naar het land van de farao’s. De roemruchte veldtocht van Napoleon in Egypte (1798-1801), met in zijn kielzog een groep Franse geleerden en kunstenaars, gaf de wetenschappelijke aandacht voor het oude Egypte een nieuwe impuls. Meegereisde wetenschappers beschreven een land met een rijkdom aan oudheden die een grote belofte inhield voor archeologisch onderzoek. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat in 1818 werd gesticht, begon onder leiding van toenmalig directeur Caspar Reuvens oude Egyptische voorwerpen te verzamelen. De kunsthandelaar Giovanni Anastasi verkocht grote collecties Egyptische oudheden aan het museum in Leiden. Hierdoor groeide de Egyptische verzameling uit tot een collectie van wereldformaat. In 1893 schonk de Egyptische overheid een aantal mummiekisten en andere grafvoorwerpen, die kort daarvoor in de Bab el-Gasoes waren ontdekt. In 1902 kreeg de verzameling opnieuw een impuls, dankzij de schenking van de mastaba van Hetepherachet. In 1928 werd de schitterende torso van koningin Hatsjepsoet aan de collectie toegevoegd. In de jaren vijftig begon het museum zelf in Egypte te graven. Zo verwierf het veel materiaal uit een vroeg-dynastisch grafveld bij Aboe Roasj. Als dank voor de hulp bij noodopgravingen en de ontmanteling en verplaatsing van diverse monumenten rondom de aanleg van de Aswandam kreeg Nederland de tempel van Taffeh geschonken. In 1975 ging het museum op het woestijnplateau van Sakkara met opgravingswerkzaamheden aan de slag. Nog ieder jaar worden er in de uitgestrekte necropool van het Nieuwe Rijk nieuwe ontdekkingen gedaan. Daardoor is het mogelijk gebleken een deel van de oorspronkelijke vindplaatsen te achterhalen van de in de 19de eeuw door het museum verworven topstukken.

Extra informatie

Data

Donderdag 6 mei, vrijdag 7 mei en zaterdag 8 mei 2021.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.