Leesgroep ‘Sinoehe’

 260,00

Deze cursus van tien lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u reeds eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van circa drie uur per les. Deze cursus van tien lessen gaat op zondag 26 september 2021 van start in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

2 op voorraad

Beschrijving

Leesgroep ‘Sinoehe’

De leesgroep ‘Sinoehe’ is bedoeld voor cursisten die de cursus hiërogliefenschrift en de vervolgcursus daarop hebben bijgewoond. Deze cursus van tien lessen behandelt het levensverhaal van de hoveling Sinoehe. Het betreft een moraliserende tekst uit het Middenrijk. Aan het begin van de 12de  dynastie (1962-1783 v.Chr.) vindt een staatsgreep plaats. Sinoehe vlucht het land uit. De nieuwe koning Senwosret I probeert hem te overtuigen om terug te keren naar Egypte. De tekst verheerlijkt het Egyptische nationalisme en is op te vatten als propaganda voor het gezag van de nieuwe farao. Het verhaal is geschreven in de eerste persoon. Hierdoor krijgt men het idee van een persoonlijk verslag. Men kijkt als het ware door de ogen van Sinoehe naar gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens het Middenrijk. De verwijzingen naar de twee elkaar opvolgende farao’s berust op historische feiten, te beginnen met Amenemhat I die rond 1908 v.Chr. werd vermoord. De loftuitingen op de tweede farao, zijn zoon Senwosret I, staan niet in verhouding met de beknopte beschrijving van de gebeurtenissen rondom de moord op zijn vader. Men mag hieruit opmaken dat de schrijver van de tekst op een bepaalde wijze betrokken was bij de machtspolitiek van Senwosret I. Ook kan worden opgemerkt dat de nationale trots en de liefde voor het land Egypte een steeds terugkerend thema is. Wanneer hij in het buitenland verblijft, verlangt Sinoehe verlangt niet alleen terug naar zijn vaderland. Hij beschouwt zijn land van herkomst superieur aan het gebied van Retsjenoe, waar nomadenstammen verblijven.

Het is ook mogelijk om deze cursus geheel online bij te wonen. Zie hiervoor Online Leesgroep Sinoehe.

Extra informatie

Lestijden

10.30-12.30 uur.

Data

Les 1. zondag 26 september 2021 in de Leemanszaal.
Les 2. zondag 7 november 2021 in de Caesarzaal.
Les 3. zondag 12 december 2021 in de Nehalenniazaal.
Les 4. zondag 16 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 5. zondag 30 januari 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 6. zondag 6 februari 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 7. zondag 6 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 8. zondag 20 maart 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 9. zondag 3 april 2022 in de Nehalenniazaal.
Les 10. zondag 17 april 2022 in de Nehalenniazaal.

Locatie

Leemanszaal, Caesarzaal en Nehalenniazaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Coronacheck

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt geen gebruik van het coronatoegangsbewijs. De cursisten hoeven dus geen QR-code te laten scannen bij de kassa van het museum. Het museumcafé maakt wel gebruik van het coronatoegangsbewijs (zij volgen de horecaregels). Indien u als cursist plaats willen nemen in het museumcafé, dient u een QR-code te laten scannen. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl/.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat een cursus doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan een cursusles deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de cursuslessen niet in data verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Sinoehe' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt deze syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.