Cursus ‘Religieuze Teksten’

 245,00

Deze cursus is op zondag 13 oktober 2019 van start gegaan.

Uitverkocht

Beschrijving

De cursus ‘Religieuze teksten’ is bedoeld voor belangstellenden in het oude Egypte die zich willen verdiepen in de bijzondere denkwereld van de Egyptenaren. Kennis van hiërogliefenschrift is geen vereiste. Wel zullen tijdens deze cursus vele teksten met de Egyptische beeldtekens worden getoond. Tijdens de lessen komt de vertaling van deze teksten onmiddellijk ter sprake. Het merendeel van de Egyptische religieuze teksten was bedoeld om gevaarlijke overgangsmomenten met magie te bezweren. Interessant in dat opzicht is de magie die werd toegepast om van het Rijk der Levenden naar het Dodenrijk te gaan. Tijdens de eerste twee lessen van deze cursus wordt aandacht besteed aan de Piramideteksten uit het Oude Rijk. Daarna worden voornamelijk spreuken behandeld uit de Sarcofaagteksten uit het Middenrijk, meer in het bijzonder het Tweewegenboek. Deze complexe teksten en voorstellingen, die de overledene begeleiden worden in een breed kader geplaatst. Vanaf het Nieuwe Rijk verschijnt het Dodenboek op papyrus. Het biedt de overledene een verzameling magische spreuken die zijn veilige overtocht door het Dodenrijk moet garanderen. De dode vreest daarbij vooral de poortwachters van het Dodenrijk. Met hun lange messen en woeste dierenkoppen schrikken zij indringers af en bedreigen zij zelfs de dode. De kennis van hun kenmerken en hun namen zorgt echter voor bescherming. Regelmatig zal tijdens de lessen worden verwezen naar overeenkomsten met spreuken uit het Amdoeat en het Poortenboek uit het Nieuwe Rijk. Vanaf de 21ste dynastie worden de spreuken op papyri beknopter en maken ze steeds meer plaats voor vignetten die verwijzen naar mythologische onderwerpen. Speciale aandacht gaat uit naar de tekst ‘De vernietiging van Apopis’ op papyrus Bremner-Rhind dat in het British Museum wordt bewaard. Ook zal een magische spreuk uit de Metternichstèle worden behandeld. Enkele religieuze opschriften die op de wanden van de Ptolemaeïsche tempels staan afgebeeld worden bij deze cursus betrokken.

Extra informatie

Lestijden

Eerste les zondagmiddag, daarna zaterdagmiddag 14.00-16.00 uur.

Lesdata

De laatste twee lessen van deze cursus van tien lessen vinden online plaats op zaterdag 25 april 2020 en zaterdag 9 mei 2020.