Leesgroep ‘Monumentale Inscripties’

 280,00

U kunt deze cursus van tien lessen alleen bijwonen wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. De cursus is inclusief een syllabus. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Deze cursus van tien lessen gaat op zaterdag 16 september 2023 van start. De lessen vinden plaats op zaterdagochtend in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart. Een Museumkaart kan ook worden gekocht aan de kassabalie van de entreehal van het museum. Het is ook mogelijk om deze cursus gelijktijdig online bij te wonen: Online Leesgroep ‘Monumentale Inscripties’.

Uitverkocht

Beschrijving

Leesgroep ‘Monumentale Inscripties’

De taal en het hiërogliefenschrift van de oude Egyptenaren blijven fascineren. De leesgroep ‘Monumentale Inscripties’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus Hiërogliefenschrift hebben bijgewoond of de Videoreeks Hiërogliefenschrift hebben bestudeerd. In deze cursus worden goed leesbare teksten vertaald die staan afgebeeld op tempel- of grafwanden in Egypte of op stèles in musea. Onze tocht begint in het Oude Rijk bij de necropool van Sakkara. Daar zullen we kennisnemen van een spreuk die is achtergelaten aan de binnenkant van de piramide van Teti uit de 6de dynastie. Uit dezelfde dynastie dateert de biografische inscriptie van Harchoef te Assoean. Hij was een gouwvorst ten tijde van farao Pepi II. We lezen vervolgens een wonderverhaal uit de Wadi Hammamat, uit de 11de dynastie. Uit Nubië komt de in het Neues Museum in Berlijn opgestelde Semna-stèle van Senwosret III. Bijschriften op de Thebaanse monumenten van koningin Hatsjepsoet worden gelezen. Aandoenlijk klinkt de poëtische tekst van de zonnehymne die door Achnaton is opgesteld. We lezen een gedeelte uit de Restauratiestèle van Toetanchamon. Twee gedeeltes uit de beschrijving van de slag bij Kadesj uit de tijd van Ramses II wordt in de achtste les behandeld. Bijzonder is ook de in het Louvre opgestelde ‘Ballingschapstèle’ van Hogepriester Mencheperra uit de 21ste dynastie. Met de vertaling van een korte tekst uit de tempel van Edfoe maken we kennis met het Ptolemeïsche schrift.

Het is ook mogelijk om deze cursus gelijktijdig online bij te wonen: Online Leesgroep ‘Monumentale Inscripties’.

Aanbevolen literatuur

Hannig R., Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch. Mainz 1995. ISBN 3805317719.
Faulkner R.O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford 1962. ISBN 0900416327.
Lichtheim M., Ancient Egyptian Literature, Volume I, II and III. Los Angeles 1973. ISBN 10 0520028996.
Simpson W.K., The Literature of Ancient Egypt. New Haven 1972. ISBN 0300017111.

Extra informatie

Locatie

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden. Caesarzaal, eerste verdieping.

Data

Zaterdag 16 september 2023, les 1 De Piramideteksten.
Zaterdag 7 oktober 2023, les 2 De brief aan Harchoef.
Zaterdag 28 oktober 2023, les 3 Een wonderverhaal uit de Wadi Hammamat.
Zaterdag 25 november 2023, les 4 De Semna-stèle.
Zaterdag 16 december 2023, les 5 Thebaanse monumenten van Hatsjepsoet.
Zaterdag 6 januari 2024, les 6 De Atonhymne.
Zaterdag 27 januari 2024, les 7 De Restauratiestèle.
Zaterdag 10 februari 2024, les 8 CT De Slag bij Kadesj.
Zaterdag 23 maart 2024, les 9 CT De Ballingschapstèle.
Zaterdag 6 april 2024, les 10 Teksten uit Edfoe.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De leesgroep 'Monumentale Inscripties’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus Hiërogliefenschrift hebben bijgewoond of de Videoreeks Hiërogliefenschrift hebben bestudeerd. Deze cursus wordt bijgewoond door docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen verdiepen zich verder in de Oudegyptische cultuur. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les.
Na afronding van deze leesgroep heeft u kennis verworven over de ontwikkeling van monumentale inscripties binnen het faraonische Egypte. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers in het museum bedraagt vijftien personen. Het maximumaantal deelnemers online bedraagt eveneens vijftien personen. De minimale combinatie van live en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de cursus doorgaat.

Cursusmateriaal

De geprinte cursussyllabus 'Monumentale Inscripties' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. De pdf van deze syllabus wordt vijf dagen eerder per e-mail aan alle cursisten toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Zoom

Voorafgaand aan de cursus krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat door cursisten kan worden gebruikt wanneer men een keer niet in de gelegenheid is om de les in het museum bij te wonen. De online lessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de onlinelessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren.

Video-opname

Bent u niet in de gelegenheid om de les rechtstreeks bij te wonen? Na iedere les krijgen alle deelnemers binnen een dag een e-mailbericht toegezonden met daarin een link naar de video-opname. Deze link blijft onbeperkt geldig.