Online Leesgroep ‘Egyptisch Dodenboek’

 260,00

Deze online cursus van tien lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u reeds eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van circa drie uur per les. De online cursus gaat van start op zaterdag 24 oktober 2020. Met uitzondering van de zesde les, worden de lessen op zaterdagmiddag gegeven. Ze worden uitgezonden vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Inbegrepen is een syllabus. Van de cursusprijs gaat € 5,- per les die werd uitgezonden uit het Rijksmuseum van Oudheden als een donatie naar het museum.

Uitverkocht

Beschrijving

Leesgroep ‘Egyptisch Dodenboek’

De leesgroep ‘Egyptisch Dodenboek’ is bedoeld voor cursisten die de cursus hiërogliefenschrift en de vervolgcursus daarop hebben bijgewoond. Deze cursus van tien lessen neemt een aantal belangrijke magische spreuken uit het Egyptische Dodenboek onder de loep. Het vormt een verzameling spreuken die vanaf het begin van het Nieuwe Rijk op papyrus werd opgetekend. De oorspronkelijke Egyptische benaming luidt ‘Spreuken voor het Uitgaan bij Dag’. Veel van deze spreuken zijn ontleend aan de Piramidenteksten uit het Oude Rijk en de Sarcofaagteksten uit het Middenrijk. Het grote verschil is dat de spreuken van het Dodenboek nu voor het eerst op papyrus worden opgetekend. De thematiek van de teksten blijft ongewijzigd. De spreuken zijn bedoeld om de overledene iedere nacht opnieuw met goed gevolg een reis door de Doeat te laten maken. Dit deel van het Dodenrijk bevindt zich aan de binnenzijde van de hemelgodin Noet. Gedurende de nacht vaart de overledene samen met de ondergegane zon in een bark door haar lichaam in de richting van het oosten. Aan het begin van de ochtend zal de overledene daar samen met de zonnegod Ra-Horachte opnieuw tevoorschijn komen. De papyrusrollen met de spreuken uit het Dodenboek zijn vaak prachtig geïllustreerd met vignetten waarin de overledene staat weergegeven tijdens zijn of haar reis gedurende de nacht. Tijdens deze cursus van tien lessen worden de volgende spreuken in hun geheel of gedeeltelijk vertaald: BD 6, BD 7, BD 9, BD 17 (gedeeltes), BD 21-23 (gedeeltes), BD 30B, BD 32, BD 36, BD 40, BD 42, BD 50, BD 59, BD 89, BD 99, BD 110, BD 125, BD 130, BD 144-150 (gedeeltes), BD 151, BD 182, BD 189.

Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift

Vanuit zijn werkkamer in Austerlitz vertelt egyptoloog Huub Pragt over de verschillende hulpmiddelen die ter beschikking staan met betrekking tot het bestuderen van het Hiërogliefenschrift en het eigen maken van de Middelegyptische taal. De volgende vier onderwerpen komen in aparte video-opnames ter sprake:
1. Leerboeken, 2. Grammatica’s, 3. Woordenboeken, 4. Internet.
Klik hier op Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift.

Extra informatie

Data

Les 1: zaterdag 24 oktober 2020, vanuit RMO Leiden.
Les 2: zaterdag 7 november 2020, vanuit Austerlitz.
Les 3: zaterdag 21 november 2020, vanuit RMO Leiden.
Les 4: zaterdag 5 december 2020, vanuit RMO Leiden.
Les 5: zaterdag 19 december 2020, vanuit Austerlitz.
Les 6: zondag 17 januari 2021, vanuit Austerlitz.
Les 7: zaterdag 30 januari 2021, vanuit RMO Leiden.
Les 8: zaterdag 27 februari 2021, vanuit RMO Leiden.
Les 9: zaterdag 13 maart 2021, vanuit RMO Leiden.
Les 10: zaterdag 27 maart 2021, vanuit RMO Leiden.

Lestijden

Zaterdagmiddag 14.00-16.00 uur.
De zesde les vindt op zondagmiddag 17 januari 2021 14.00-16.00 uur plaats.

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.