HOVO Alkmaar ‘Toetanchamon’

 195,00

De cursus Toetanchamon bestaat uit vijf lessen en gaat op dinsdagmiddag 19 september 2023 van start. Aanmelden is mogelijk via onderstaande button.

Beschrijving

Toetanchamon

Sinds de sensationele ontdekking in 1922 van het graf van Toetanchamon is er sprake van een niet aflatende belangstelling voor de farao die als kind op de troon is gekomen. Ondanks de enorme hoeveelheid aan zeer fraaie met religieuze spreuken beschreven grafvoorwerpen die aan hem zijn meegegeven, bleef het leven van Toetanchamon tot voor kort in raadselen gehuld. Dit was vooral te wijten aan het gebrek aan geschreven bronnen die ons meer duidelijkheid zouden kunnen verschaffen over de jeugd van de Egyptische farao. De afgelopen twintig jaar heeft de egyptologie echter aanzienlijke vooruitgang geboekt door verscheidene geavanceerde wetenschappelijke onderzoeken toe te passen in het onderzoek naar de levensloop van de Egyptische kindkoning. Veel aandacht gaat uit naar zijn geboortegrond Achetaton, het huidige Tell el-Amarna. In deze nieuw gestichte stad regeerden Achnaton en zijn beeldschone koningin Nefertiti. De religieuze en kunstzinnige veranderingen die in deze Amarnaperiode werden doorgevoerd hebben een grote invloed uitgeoefend op de tien jaar dat Toetanchamon als farao over Egypte regeerde. Daarbij speelt de familiaire verwantschap tussen de hoofdrolspelers uit de Amarnaperiode een grote rol. Tijdens zijn regeringsperiode werd Toetanchamon omringd door belangrijke adviseurs, zoals schatbewaarder Maya en generaal Horemheb. Ook de Amarnapriester ‘Godsvader’ Eje heeft in het leven van Toetanchamon een belangrijke rol gespeeld.
De grote vraagstukken liggen echter bij de mummie van Toetanchamon. Wat kunnen we inmiddels zeggen over de doodsoorzaak? En levert het recente DNA-onderzoek aan zijn mummie voldoende bewijs op voor de identiteit van zijn ouders? In deze cursus zal worden uitgelegd waarom men er tegenwoordig van uitgaat dat farao Achnaton de vader was van Toetanchamon. In de zomer van 2015 lanceerde de Britse egyptoloog Dr. Nicholas Reeves een spraakmakende theorie dat het graf KV62 nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Is het mogelijk dat koningin Nefertiti achter de grafwanden begraven ligt? Een verbluffende ontdekking lijkt ook te zijn gedaan in 2020 door de Amerikaanse egyptoloog Dr. Raymond Johnson. Op basis van voorstellingen op hergebruikte bouwblokken is hij ervan overtuigd dat Toetanchamon als jonge koning actief heeft deelgenomen aan militaire campagnes en veldslagen. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat de verwondingen die zijn geconstateerd aan de mummie van Toetanchamon, tijdens een van deze gevechten zijn ontstaan en mogelijk hebben geleid tot zijn vroegtijdige dood.

Extra informatie

Locatie

Hogeschool Inholland, Bergerweg 200 Alkmaar.

Data

Les 1: dinsdag 19 september 2023.
Les 2: dinsdag 26 september 2023.
Les 3: dinsdag 3 oktober 2023.
Les 4: dinsdag 10 oktober 2023.
Les 5: dinsdag 17 oktober 2023.

Lestijden

13.45-16.15 uur.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Toetanchamon' is door de docent samengesteld en wordt als verplichte literatuur beschouwd. De kosten bedragen € 10,-. De exemplaren worden bij de eerste les beschikbaar gesteld. De betaling dient in de pauze of direct na afloop van de eerste les contant te geschieden.
Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.