Masterclass Horus, de zoon van Isis

 75,00 inclusief een lunch en het schriftelijke cursusmateriaal

De masterclass Horus, de zoon van Isis vindt op zondag 1 november 2020 plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De entreeprijs tot het museum is niet inbegrepen. Om deel te kunnen nemen aan deze masterclass dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

2 op voorraad

Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Masterclass Horus, de zoon van Isis

Horus, de zoon van Isis en Osiris, is een van de oudste en belangrijkste goden van het oude Egypte. Naar de heersers uit de prehistorie wordt verwezen als ‘de volgelingen van Horus’. De eerste koningen uit de Vroegdynastische Periode stelden zichzelf gelijk aan de god Horus en namen zijn naam op in de koningstitulatuur. Al vroeg in het Oude Rijk werd Horus als een valk uitgebeeld. Het is dan ook waarschijnlijk dat eerdere afbeeldingen van valken de god Horus voorstellen. Zijn naam Her betekent: ‘Hij die ver weg is’ of ‘Hij die er over is’. Dit verwijst naar de valk die op grote hoogte vliegt en scherp kan blijven zien. Horus werd oorspronkelijk in het zuiden van Egypte vereerd, in de plaats Hiërakonpolis het oude Nechen.
De oude mythe over de geboorte van Horus verhaalt hoe zijn moeder Isis zwanger raakt. Door op de fallus van haar vermoorde echtgenoot Osiris plaats te nemen, weet zij met haar vleugels levensadem in de neus van haar man te brengen. Hij heeft voldoende kracht om haar te bezwangeren. Hierop vliegt Isis weg en baart zij haar zoon Horus in de beschermende omgeving van het papyrus in de Nijldelta.
Horus wordt in verschillende hoedanigheden vereerd. Hij wordt als de jonge zonnegod beschouwd en in de ochtend aanbeden als Ra-Horachte, Ra-Horus de Horizontelijke. Horus neemt wraak op de moord op zijn vader en wordt dan Harendotes genoemd, Horus die voor zijn vader opkomt. Ook kan hij als volwassen godheid worden vereerd in de vorm van Harweris, Horus de Oudere. Als kind van Osiris en Isis wordt hij Harpokrates, Horus het kind genoemd. Hij wordt gekenmerkt als een kind met de vinger aan de mond en een jeugdlok. Mede onder invloed van de Grieken ontstonden er in de Ptolemaeën Tijd aanschouwelijke uitbeeldingen van een vruchtbaarheidscultus voor Harpokrates. Horus werd namelijk gezien als de in zijn eigen zoon getransformeerde vruchtbaarheidsgod Osiris. Zo kon het gebeuren dat er een cultus ontstond voor Harpokrates met een stijve fallus.

Datum

Zondag 1 november 2020.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.