Het oude Egypte – HOVO in Nijmegen

 150,00

Op maandag 6 maart 2023 gaat in Nijmegen de cursus ‘Het oude Egypte’ van start. Deze cursus van vier lessen wordt georganiseerd door HOVO Brabant. Aanmelden kan via de onderstaande button.

Beschrijving

Het oude Egypte

Alles wat de mens omringde of waar men zich in het oude Egypte tijdens het dagelijks leven mee bezighield, stond in relatie tot de goddelijke wereldorde. De principes van harmonie en regelmaat waren tot diep in de Egyptische samenleving doorgedrongen. Het leven volgens de opgelegde gedragsregels van waarheid en gerechtigheid was een eerbetoon aan Maät, godin van harmonie. Ook in de Egyptische scheppingsleer komt dit thema terug. De prille schepping wordt steeds bedreigd door de krachten van de chaos, het Oudegyptische Isfet. De wereldorde Maät moest iedere keer opnieuw worden gevestigd. Dit maakt dat voorstellingen op grafwanden van activiteiten uit het dagelijks leven een vertekend en meestal geïdealiseerd beeld opleveren. Of het nu gaat om scènes van landbouw en veeteelt of het jagen op vogels of vissen in het papyrusmoeras. De voorstellingen zijn altijd in dit harmonieuze religieuze kader geplaatst. Toch leveren de voorstellingen op grafwanden en de voorwerpen die in de graven zijn aangetroffen ons een goede kijk op de activiteiten die de Egyptenaren in het dagelijks leven ondernamen. Zo komt u meer te weten over het werk van de landbouwers, de meubelmakers en het spinnen en weven van linnen kleding. Ook wordt ingegaan op voedselbereiding en de geneugten van het leven zoals muziek, spel en dans. Zelden zijn teksten teruggevonden die ons een glimp gunnen van het gevoelsleven van de oude Egyptenaren. Korte persoonlijke emotionele notities tussen twee geliefden komen voor het eerst voor in het Middenrijk. De meest sprekende teksten en voorstellingen dateren uit het Nieuwe Rijk. Een klein aantal poëtische geschriften is op papyri en ostraka bewaard gebleven in de vorm van liefdesliederen. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor Hathor, godin van Liefde, erotiek, zang en dans. Ook administratieve en juridische teksten geven ons een kijkje in het dagelijks leven van de oude Egyptenaren. Daaruit blijkt dat de zo gewenste Maät, orde en regelmaat, niet altijd aanwezig was en dat zich ook in de Egyptische maatschappij misstanden voordeden. Zo is er een verzameling documenten bewaard gebleven die verhalen over de wandaden van een Thebaanse voorman Paneb.

Les 1 maandag 6 maart 2023: Beroepen en ambachten.
Les 2 maandag 13 maart 2023: Voedselbereiding.
Les 3 maandag 20 maart 2023: Uiterlijke verzorging.
Les 4 maandag 27 maart 2023: Spel, muziek en dans.

 

Extra informatie

Plaats

Nijmegen

Locatie Nijmegen

De colleges vinden waarschijnlijk plaats in een zaal van het Sanadome Hotel & Spa te Nijmegen. Deze locatie is nog niet zeker.

Lestijden

13.00-14.45 uur

Data Nijmegen

Les 1: maandag 6 maart 2023.
Les 2: maandag 13 maart 2023.
Les 3: maandag 20 maart 2023.
Les 4: maandag 27 maart 2023.
Reservedag: maandag 3 april 2023