Herkennen van Farao’s

 96,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

De cursus Herkennen van Farao’s bestaat uit vier lessen en is gestart op zondag 6 oktober 2019. Inbegrepen is een syllabus, koffie en thee. De lessen vinden plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Uitverkocht

De voorstellingen uit het oude Egypte vertegenwoordigen een geïdealiseerd wereldbeeld. Beeltenissen van de farao’s tonen de Egyptische vorsten veelal in hun volmaakte eeuwig jonge vorm. Reliëfs en beeldhouwwerken moeten dan ook niet worden opgevat als een natuurgetrouwe weergave van de heersers. Wat wordt uitgebeeld is aan een stelsel van regels en conventies gebonden. Bij het aanschouwen van voorstellingen van Egyptische farao’s valt het op dat het perspectief ontbreekt. In de vlakverdeling lijken alleen de belangrijke kenmerken te zijn afgebeeld. In het platte vlak zijn de gezichten en ledematen van de koningen in profiel weergegeven terwijl ogen, halzen en schouders frontaal worden afgebeeld. Dit alles vormt een bemoeilijkende factor om de verschillende farao’s te kunnen herkennen in Egyptische voorstellingen. Toch is het op basis van subtiele stijlkenmerken wel degelijk mogelijk om tot een indeling te komen. De kennis van enkele hiërogliefen zal daarbij beslist van pas komen. Zo leert u tijdens de vier lessen de meest voorkomende namen van Egyptische farao’s zoals Choefoe, Pepi, Senwosret, Amenhotep, Thoetmoses en Ramses. U wordt dus voor een belangrijk deel ingewijd in het geheim van het Egyptische beeldschrift.

Locatie Leiden

Caesarzaal, eerste verdieping Rijksmuseum van Oudheden

Lestijden

Eerste les zondagochtend, daarna zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Lesdata

Les 1. zondag 6 oktober 2019
Les 2. zaterdag 19 oktober 2019
Les 3. zaterdag 9 november 2019
Les 4. zaterdag 7 december 2019