Cursus ‘Gouden Eeuw’

 225,00

De cursus ‘Gouden Eeuw’ bestaat uit zes lessen die zijn verspreid over drie zaterdagen. De cursus gaat op zaterdag 13 mei 2023 van start. De eerste vijf lessen vinden plaats in de Caesarzaal op de eerste verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De laatste les op zaterdagmiddag 27 mei 2023 vindt plaats in de Leemanszaal op de begane grond. Deze cursus is inclusief drie lunches in een restaurant in de Leidse binnenstad. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

15 op voorraad

Beschrijving

Cursus ‘Gouden Eeuw’

De verdrijving van de Hyksos uit Egypte markeert het begin van het Nieuwe Rijk. De periode van ongeveer vijfhonderd jaar die dan volgt, staat bekend om zijn enorme welvaart in het land. Vooral door toedoen van grootscheepse handelsexpedities tijdens de regering van koningin Hatsjepsoet wordt de Egyptische weelde ongekend. De gebiedsuitbreidingen door haar opvolger Thoetmoses III  maken Egypte tot een absolute wereldmacht. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de majestueuze tempels en grafbouwwerken die werden aangelegd. Niet minder indrukwekkend zijn de verfijnde reliëfs en kleurrijke schilderingen die tijdens het Nieuwe Rijk zijn aangebracht in de graven van hoge ambtenaren. De Egyptische elite profiteerde blijkbaar van de rijkdom die het Nieuwe Rijk Egypte bracht. Er is ook veel bekend over het leven aan het hof van de farao of de gebruiken in de Egyptische tempels. Anders is het gesteld met het leven van alledag door de gewone burgers. Om ons daarvan een beeld te vormen, zijn we opnieuw aangewezen op de voorstellingen in de tempels en graven van vaak hooggeplaatste personen aan het hof van de farao. Levendige voorstellingen op de wanden geven ons een beeld van een geïdealiseerd dagelijks leven in het Oude Egypte. Schitterende kunstvoorwerpen die in de graven zijn meegegeven bevestigen dit beeld. Toch zijn er ook gewone gebruiksvoorwerpen teruggevonden en zijn er gelukkig ook enkele teksten bekend die het beeld van het leven van alledag tijdens de Gouden Eeuw van Egypte nuanceren. Onderwerpen als voedselbereiding, meubelkunst, hygiëne en uiterlijke verzorging, spelvormen, muziek en dans komen daarbij aan bod.

Het is ook mogelijk om deze cursus geheel online bij te wonen: Onlinecursus ‘Gouden Eeuw’.

Extra informatie

Locatie

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden. Vijf lessen worden gegeven in de Caesarzaal op de eerste verdieping. De zesde les vindt plaats in de Leemanszaal op de begane grond.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Data

Zaterdag 13 mei 2023.
Zaterdag 20 mei 2023.
Zaterdag 27 mei 2023.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze cursus ‘Gouden Eeuw’ bestaat uit zes lessen die zijn verspreid over drie zaterdagen. De lessen zijn gericht op docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen kunnen zich verder verdiepen in de Oudegyptische cultuur. Het niveau van de opleiding is zodanig ingericht dat iedere liefhebber van het oude Egypte zich bij de cursus kan aansluiten. Voor het bijwonen van de zes lessen is dan ook geen bijzondere voorkennis vereist.
Na afronding van deze cursus heeft u kennis verworven over het Egyptische Nieuwe Rijk. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers aan de fysieke cursus in het museum bedraagt vijftien personen. De minimale combinatie van fysiek en online dient tien deelnemers te zijn, voordat een cursus doorgang kan vinden. Het maximumaantal deelnemers aan deze hybride combinatie bedraagt dertig cursisten.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Gouden Eeuw' wordt een week voor aanvang van de cursus als een pdf per e-mail toegezonden. Aan het begin van de eerste les wordt de geprinte versie ervan uitgereikt. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

Voorafgaand aan de cursus krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat kan worden gebruikt wanneer men een keer niet in de gelegenheid is om de les in het museum bij te wonen. De cursus kan ook gelijktijdig online worden gevolgd. Daarnaast krijgt iedere deelnemer na een cursusles een e-mailbericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.