Cursus Godsvader Eje

 130,00

De cursus Godsvader Eje bestaat uit vijf lessen is gestart op zondagochtend 17 januari 2021. Inbegrepen is een syllabus. De eerste twee lessen worden online via zoom aangeboden. De overige drie lessen vinden op een zaterdagochtend plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

2 op voorraad

Beschrijving

Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Cursus ‘Godsvader Eje’

Eje is een van de meest markante persoonlijkheden uit de Amarnaperiode. Tijdens de regering van Achnaton en Nefertiti  droeg hij niet alleen de priestertitel ‘Godsvader’, maar was hij ook ‘Opzichter van de Paarden’. De niet-Egyptisch schrijfwijze van zijn naam zou er op kunnen wijzen dat hij oorspronkelijk uit Mitanni afkomstig was. Eje was getrouwd met een dame die dezelfde naam droeg als de koningin van Amenhotep III, namelijk Teje. Tijdens de regering van Achnaton maakte Eje carrière en werd hij bevorderd tot vizier. In de nieuwe hoofdstad Achetaton werd voor hem een groot graf aangelegd. In dit onvoltooid gebleven graf is de Grote Atonhymne aangebracht. Zijn echtgenote Teje draagt er de titel ‘Voedster van de Grote Koninklijke Echtgenote Nefertiti’. Dit duidt erop dat Eje en Teje als voogd hebben opgetreden voor de wellicht uit Mitanni afkomstige Nefertiti. Tijdens de regering van Toetanchamon was Eje een van de invloedrijkste personen aan het hof. Hij moet een voorname rol hebben gespeeld bij het besluit Achetaton te verlaten en de godsdienstige veranderingen van Achnaton terug te draaien. Na het overlijden van Toetanchamon wist Eje de macht naar zich toe te trekken en werd farao. Om zijn aanspraak op de troon te versterken, huwde hij Anchesenamon, de weduwe van Toetanchamon. Eje regeerde vier jaar en werd opgevolgd door Horemheb. In zijn graf WV23 in het Dal der Koningen zijn de naam en afbeeldingen van farao Eje moedwillig verwijderd. Ook de sarcofaag is met veel geweld aan stukken geslagen.
De cursus behandelt de periode waarin Eje heeft geleefd. Zelfs de periode die er kort aan voorafgaat en er kort op volgt zal worden behandeld. Dat betekent dat naast het belichten van de carrière van Eje zelf, de vijf lessen gewijd zullen zijn aan de volgende onderwerpen en personen:

 • Thoetmoses IV
 • Het Rijk van Mitanni
 • Toesjratta
 • Giloechepa
 • Tadoechepa
 • Joeya en Toeya
 • Anen
 • Koningin Teje
 • Amenhotep III
 • Prins Thoetmoses
 • Satamon
 • Amenhotep IV/Achnaton
 • Nefertiti
 • Semenchkara
 • De zes dochters van Achnaton en Nefertiti
 • Kamerheer Hoeya
 • Hofarts Pentoe
 • Het onvoltooide graf EA25 van Godsvader Eje in Tell el-Amarna
 • Hogepriester Meryneith/ Meryra
 • Vizier Oesermonthoe
 • Onderkoning van Koesj Amenhotep-Hoey
 • Schatbewaarder Maya en zijn echtgenote Merit
 • Voedster Maya
 • Toetanchaton/Toetanchamon
 • Anchesenpaäton/Anchesenamon
 • De Zannanza-affaire
 • Achmim in connectie met godsvader Eje
 • Het koningsgraf WV23 van farao Eje
 • De dame Moetnodjemet
 • Horemheb als generaal en zijn invloed in de Levant
 • Horemheb als farao
 • Eje en het graf van koningin Nefertari

Maatregelen in het Rijksmuseum van Oudheden

Tot dinsdag 9 februari 2021 is het RMO gesloten. Daarna is bij het museum per cursusles van maximaal tien deelnemers een reservering gemaakt in het tijdslot voorafgaand aan de begintijd van de cursusles. Omdat het museum uitgaat van een maximum aantal aanwezige bezoekers per uur, wordt nadrukkelijk verzocht om zich niet te vroeg te melden. Zo kan worden voorkomen dat er teveel mensen in de Taffehzaal aanwezig zijn. Ieder cursist dient voorafgaand aan iedere cursusles zelf een entreeticket te verwerven aan de kassabalie in de Taffehzaal. Dit kan uitsluitend door middel van het tonen van uw geldige Museumkaart.

Helaas is het niet meer mogelijk dat de cursisten in het museumcafé verzamelen op de begane grond om daarna als groep naar de Caesarzaal op de eerste verdieping te gaan. Na aanmelding bij de kassa kunnen de cursisten zich op eigen gelegenheid naar de Caesarzaal begeven. De publieksmedewerkers van het RMO zullen de route naar de zaal uitleggen.

In de Caesarzaal zijn tafels aanwezig, maar zijn de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst. Het museumcafé is open voor het bestellen van de bij de cursusprijs inbegrepen kop koffie of thee. Het is helaas niet meer mogelijk om met de gehele cursusgroep in het museumcafé plaats te nemen. Indien er plek is, is het wel mogelijk om op eigen gelegenheid in het museumcafé te zitten. Ook wordt er, in lijn met de geldende horecamaatregelen, naar contactgegevens gevraagd indien van de faciliteiten van het café gebruik wordt gemaakt.

Kijk voor alle maatregelen die het RMO heeft genomen voor een veilig museumbezoek op de website van het RMO. Wellicht staat uw vraag ook tussen de Veelgestelde Vragen.

Extra informatie

Data

Les 1: zondag 17 januari 2021, online.
Les 2: zaterdag 30 januari 2021, online.
Les 3: zaterdag 27 februari 2021.
Les 4: zaterdag 13 maart 2021.
Les 5: zaterdag 27 maart 2021.

Lestijden

10.30-12.30 uur.

Wat is zoom?

De eerste les wordt in de vorm van een 'meeting' via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de eerste les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online les rechtstreeks bij te wonen? Een paar dagen na de eerste les krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Locatie Leiden

Caesarzaal, eerste verdieping Rijksmuseum van Oudheden

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.