Cursus Godsvader Eje

 130,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

De cursus Godsvader Eje bestaat uit vijf lessen en gaat van start op zondag 17 januari 2021. De overige vier lessen vinden op een zaterdagmiddag plaats. Inbegrepen is een syllabus, koffie en thee. De lessen vinden plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

1 op voorraad

Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Cursus ‘Godsvader Eje’

Godsvader Eje was waarschijnlijk een zoon van Joeya en Toeya. Daarmee mag hij worden gezien als de broer van koningin Teje, de grote koninklijke echtgenote van Amenhotep III.  Net als Joeya, droeg Eje niet alleen de priestertitel ‘Godsvader’, maar was hij ook ‘Opzichter van de Paarden’. De niet-Egyptisch schrijfwijze van de namen voor de familieleden zou er op kunnen wijzen dat zij oorspronkelijk uit Mitanni afkomstig waren. Eje was getrouwd met een dame die dezelfde naam droeg als de koningin van Amenhotep III, namelijk Teje. Tijdens de regering van Achnaton maakte Eje carrière en werd hij bevorderd tot vizier. In de nieuwe hoofdstad Achetaton werd voor hem een groot graf aangelegd. In dit onvoltooid gebleven graf is de Grote Atonhymne aangebracht. Zijn echtgenote Teje draagt er de titel ‘Voedster van de Grote Koninklijke Echtgenote Nefertiti’. Dit duidt erop dat Eje en Teje als voogd hebben opgetreden voor de wellicht uit Mitanni afkomstige Nefertiti. Tijdens de regering van Toetanchamon was Eje een van de invloedrijkste personen aan het hof. Hij moet een voorname rol hebben gespeeld bij het besluit Achetaton te verlaten en de godsdienstige veranderingen van Achnaton terug te draaien. Na het overlijden van Toetanchamon wist Eje de macht naar zich toe te trekken en werd farao. Om zijn aanspraak op de troon te versterken, huwde hij Anchesenamon, de weduwe van Toetanchamon. Eje regeerde vier jaar en werd opgevolgd door Horemheb. In zijn graf WV23 in het Dal der Koningen zijn de naam en afbeeldingen van farao Eje moedwillig verwijderd. Ook de sarcofaag is met veel geweld aan stukken geslagen.

Maatregelen in het Rijksmuseum van Oudheden

Per cursusles van maximaal tien deelnemers is bij het museum een reservering gemaakt in het tijdslot voorafgaand aan de begintijd van de cursusles. Omdat het museum uitgaat van een maximum aantal aanwezige bezoekers per uur, wordt nadrukkelijk verzocht om zich niet te vroeg te melden. Zo kan worden voorkomen dat er teveel mensen in de Taffehzaal aanwezig zijn. Ieder cursist dient voorafgaand aan iedere cursusles zelf een entreeticket te verwerven aan de kassabalie in de Taffehzaal. Dit kan uitsluitend door middel van het tonen van uw geldige Museumkaart.

Helaas is het niet meer mogelijk dat de cursisten in het museumcafé verzamelen op de begane grond om daarna als groep naar de Caesarzaal op de eerste verdieping te gaan. Na aanmelding bij de kassa kunnen de cursisten zich op eigen gelegenheid naar de Caesarzaal begeven. De publieksmedewerkers van het RMO zullen de route naar de zaal uitleggen.

In de Caesarzaal zijn tafels aanwezig, maar zijn de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst. Het museumcafé is open voor het bestellen van de bij de cursusprijs inbegrepen kop koffie of thee. Het is helaas niet meer mogelijk om met de gehele cursusgroep in het museumcafé plaats te nemen. Indien er plek is, is het wel mogelijk om op eigen gelegenheid in het museumcafé te zitten. Ook wordt er, in lijn met de geldende horecamaatregelen, naar contactgegevens gevraagd indien van de faciliteiten van het café gebruik wordt gemaakt.

Kijk voor alle maatregelen die het RMO heeft genomen voor een veilig museumbezoek op de website van het RMO. Wellicht staat uw vraag ook tussen de Veelgestelde Vragen.

Data

Les 1: zondag 17 januari 2021.
Les 2: zaterdag 30 januari 2021.
Les 3: zaterdag 27 februari 2021.
Les 4: zaterdag 13 maart 2021.
Les 5: zaterdag 27 maart 2021.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Locatie Leiden

Caesarzaal, eerste verdieping Rijksmuseum van Oudheden

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.