Online cursus Godsvader Eje

 130,00

De online cursus Godsvader Eje bestaat uit vijf lessen en gestart op zondagochtend 17 januari 2021. De overige vier lessen vinden op een zaterdagochtend plaats. Inbegrepen is een syllabus. De eerste twee lessen worden uitgezonden vanuit Austerlitz, de overige drie lessen worden uitgezonden vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Van de cursusprijs gaat € 5,- per les die werd uitgezonden uit het Rijksmuseum van Oudheden als een donatie naar het museum. Deze cursus is volgeboekt. U kunt zich nog we aanmelden voor de klassikale cursus Godsvader Eje.

Uitverkocht

Beschrijving

Cursus ‘Godsvader Eje’

Eje is een van de meest markante persoonlijkheden uit de Amarnaperiode. Tijdens de regering van Achnaton en Nefertiti  droeg hij niet alleen de priestertitel ‘Godsvader’, maar was hij ook ‘Opzichter van de Paarden’. De niet-Egyptisch schrijfwijze van zijn naam zou er op kunnen wijzen dat hij oorspronkelijk uit Mitanni afkomstig was. Eje was getrouwd met een dame die dezelfde naam droeg als de koningin van Amenhotep III, namelijk Teje. Tijdens de regering van Achnaton maakte Eje carrière en werd hij bevorderd tot vizier. In de nieuwe hoofdstad Achetaton werd voor hem een groot graf aangelegd. In dit onvoltooid gebleven graf is de Grote Atonhymne aangebracht. Zijn echtgenote Teje draagt er de titel ‘Voedster van de Grote Koninklijke Echtgenote Nefertiti’. Dit duidt erop dat Eje en Teje als voogd hebben opgetreden voor de wellicht uit Mitanni afkomstige Nefertiti. Tijdens de regering van Toetanchamon was Eje een van de invloedrijkste personen aan het hof. Hij moet een voorname rol hebben gespeeld bij het besluit Achetaton te verlaten en de godsdienstige veranderingen van Achnaton terug te draaien. Na het overlijden van Toetanchamon wist Eje de macht naar zich toe te trekken en werd farao. Om zijn aanspraak op de troon te versterken, huwde hij Anchesenamon, de weduwe van Toetanchamon. Eje regeerde vier jaar en werd opgevolgd door Horemheb. In zijn graf WV23 in het Dal der Koningen zijn de naam en afbeeldingen van farao Eje moedwillig verwijderd. Ook de sarcofaag is met veel geweld aan stukken geslagen.
De cursus behandelt de periode waarin Eje heeft geleefd. Zelfs de periode die er kort aan voorafgaat en er kort op volgt zal worden behandeld. Dat betekent dat naast het belichten van de carrière van Eje zelf, de vijf lessen gewijd zullen zijn aan de volgende onderwerpen en personen:

 • Thoetmoses IV
 • Het Rijk van Mitanni
 • Toesjratta
 • Giloechepa
 • Tadoechepa
 • Joeya en Toeya
 • Anen
 • Koningin Teje
 • Amenhotep III
 • Prins Thoetmoses
 • Satamon
 • Amenhotep IV/Achnaton
 • Nefertiti
 • Semenchkara
 • De zes dochters van Achnaton en Nefertiti
 • Kamerheer Hoeya
 • Hofarts Pentoe
 • Het onvoltooide graf EA25 van Godsvader Eje in Tell el-Amarna
 • Hogepriester Meryneith/ Meryra
 • Vizier Oesermonthoe
 • Onderkoning van Koesj Amenhotep-Hoey
 • Schatbewaarder Maya en zijn echtgenote Merit
 • Voedster Maya
 • Toetanchaton/Toetanchamon
 • Anchesenpaäton/Anchesenamon
 • De Zannanza-affaire
 • Achmim in connectie met godsvader Eje
 • Het koningsgraf WV23 van farao Eje
 • De dame Moetnodjemet
 • Horemheb als generaal en zijn invloed in de Levant
 • Horemheb als farao
 • Eje en het graf van koningin Nefertari

Extra informatie

Data

Les 1: zondag 17 januari 2021, vanuit Austerlitz.
Les 2: zaterdag 30 januari 2021, vanuit Austerlitz.
Les 3: zaterdag 27 februari 2021, vanuit het RMO Leiden.
Les 4: zaterdag 13 maart 2021, vanuit het RMO Leiden.
Les 5: zaterdag 27 maart 2021, vanuit het RMO Leiden.

Lestijden

10.30-12.30 uur.

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.